Echipa de proiect

Proiectele pot fi desfăşurate individual sau în echipe. Se acceptă doar depunerea unui singur proiect pentru fiecare persoană sau lider de proiect. Fiecare echipă trebuie să desemneze un lider de proiect ca fiind punctul de contact pentru the Quarry Life Award.  Liderul de echipă este responsabil pentru adăugarea membrilor echipei.

Angajaţii HeidelbergCement nu pot participa la competiţie. Pot susţine o echipă cu istoricul exploatării, studii de cercetare anterioare şi planuri viitoare pentru exploatare.

Dacă o persoană sau o echipă lucrează deja la un proiect de biodiversitate într-o carieră HeidelbergCement comandat sau început înainte de startul competiţiei, acest proiect nu poate fi înscris în competiţie. Însă, dacă acelaşi proiect este ulterior extins sau dezvoltă un nou aspect legat de biodiversitate în 2016, atunci acest nou aspect poate fi înscris în competiţie.

Propunere de proiect - Termen limită 1 martie 2016

Alege o carieră pentru proiect..

Dezvoltă propunerea de proiect în jurul uneia dintre următoarele teme.

 • Studii de cercetare privind habitatul şi speciile
 • Gestionarea biodiversităţii
 • Educaţie şi conştientizare
 • Dincolo de graniţele carierei (NOU)
 • Proiect de clasă în rândul elevilor (elevi de şcoală generală, liceu sau ciclu de licenţă)

Activitatea de cercetare în cadrul proiectului trebuie să se desfăşoare în perioada aprilie-septembrie 2016.

Propunerile de Proiect trebuie depuse online.  Consultă cerinţele propunerii de proiect aici.

Limbă: Propunerile de Proiect trebuie depuse în limba engleză şi limba locală. Limba engleză este obligatorie pentru participarea la competiţia internaţională.

Cele mai bune cinci Propuneri de Proiect în fiecare ţară vor fi selectate de către un juriu naţional. Concurenţii vor fi informaţi până la finele lunii martie 2016 dacă propunerea este acceptată.

Cele mai bune cinci Propuneri acceptate devin Proiecte.

Activitate de cercetare în cadrul Proiectului

Fiecare proiect va avea o pagină de proiect pe website pentru postarea de actualizări, rezultate, materiale video şi fotografii.

Proiectele vor primi un mic suport financiar din partea HeidelbergCement stabilit de fiecare ţară în parte. Orice suport solicitat ar trebui inclus în propunerea de proiect. Fondurile trebuie utilizate exclusiv pentru susţinerea proiectului.

Fondurile trebuie folosite exclusiv pentru proiect.

Toţi concurenţii vor primi un instructaj specific privind sănătatea şi securitatea din partea managementului carierei, înainte de a începe orice lucrare în Cariera respectivă. Toţi concurenţii trebuie să respecte regulamentele şi regulile specifice ale companiei în materie de sănătate şi securitate în muncă, prezentate în cadrul reuniunii de instructaj menţionate mai sus. Orice Participant care nu respectă regulamentele de sănătate şi securitate va fi descalificat imediat (în cazul unei echipe, întreaga echipă va fi descalificată, aşadar asiguraţi-vă că respectați regulile privind  siguranţa!).

Raportul Final de Proiect - Termen limită 30 septembrie 2016

Raportul Final de Proiect nu trebuie să depăşească 10 pagini + Anexe (teză de licenţă sau master, referinţe, liste de specii, hărţi, planuri, imagini).

Limbă: limba engleză şi limba locală, limba engleză fiind obligatorie pentru a putea concura pentru premiile internaţionale.

 • Cuprins: Abstract (max 1 pagină; max. 2 pagini pentru tezele în limba română)
 • Introducere (max 0,5 pagini)
 • Obiective (max. 0,5 pagini)
 • Informaţii contextuale (descrierea exploatării, un rezumat al acţiunilor finalizate înainte de martie 2016 este obligatoriu pentru proiectele în desfăşurare).
 • Metode: Pentru proiectele ştiinţifice, este obligatorie o descriere detaliată a metodelor utilizate pentru cartografiere şi prospectare. Pentru alte tipuri de proiecte, o scurtă descriere a acţiunilor efectuate pentru a elabora proiectul.
 • Rezultate: Pentru proiectele ştiinţifice, rezultatele cartografierilor şi prospectărilor ar trebui evidenţiate adecvat şi diferenţiate de discuţie. Pentru alte tipuri de proiecte, este necesară o descriere detaliată a acţiunilor planificate sau implementate.
 • Discuţie: Pentru proiectele ştiinţifice, rezultatele trebuie discutate cu privire la regiune/ţară având în vedere alte publicaţii. Toate celelalte tipuri de proiecte ar trebui discutate din perspectivă pro şi contra şi să ilustreze experienţe. Ar trebui să existe un capitol care să sublinieze valoarea adăugată a proiectului pentru biodiversitate, societate şi companie.
 • Concluzii: Declaraţie privind perspectivele şi implementarea viitoare.

Evaluarea proiectelor

Ideile de proiect trebuie să corespundă liniilor directoare privind biodiversitatea ale HeidelbergCement. Unicitatea ideii de proiect şi creativitatea vor fi factori importanţi în evaluarea proiectului. De asemenea, proiectul trebuie să fie fezabil şi realist. Accentul trebuie pus pe promovarea biodiversităţii, îmbunătăţirea cunoştinţelor de biodiversitate, creşterea habitatelor şi speciilor în exploatările miniere şi aspecte de protecţie a naturii. Proiectul va fi evaluat şi pentru susţinerea educaţiei şi formării, implicarea factorilor de interes şi dacă datele biologice sunt aplicabile pentru baza de date HeidelbergCement de calcule indicatoare şi pentru dezvoltarea Planurilor de Acţiune în domeniul Biodiversităţii.

Toate proiectele sunt evaluate simultan de juriul naţional şi internaţional care vor acorda premii naţionale şi internaţionale. Câştigătorii naţionali vor fi anunţaţi în noiembrie, iar cei internaţionali în decembrie 2016.

Mai multe informaţii?

Clic aici pentru a contacta coordonatorul naţional al Quarry Life Award.
Contact
Înregistrare acum