1. Înregistrare

Prin înregistrarea unei Propuneri de Proiect pe portalul Quarry Life Award (http://www.quarrylifeaward.com/) vă înscrieţi cu un proiect în competiţia Quarry Life Awards organizată de HeidelbergCement. Astfel, sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de faţă şi vă daţi consimţământul de a fi implicat în Competiţie, cu respectarea Termenilor şi Condiţiilor de mai jos.

2. Definiţii

“Competiţie” înseamnă atât competiţia naţională cât şi competiţia internaţională pentru premiile Quarry Life Awards.

“Participant(Participanţi)” înseamnă persoana sau grupul de persoane, implicate cu o singură propunere, care participă la competiţie.

 “Contribuţie financiară” înseamnă contribuţia financiară pusă la dispoziţie de HeidelbergCement pentru a acoperi unele costuri asociate cu etapa de cercetare a competiţiei. Coordonatorul naţional al premiilor pentru fiecare Competiţie Naţională va fi responsabil de furnizarea sumei către Participant. Suma va fi determinată exclusiv de HeidelbergCement.

“Competiţia internaţională” înseamnă competiţia descrisă în secţiunea 8.

“Câştigători internaţionali” înseamnă Participanţii câştigători selectaţi (5 câştigători ai categoriei şi 1 câştigător al marelui premiu, conform secţiunii 11.2) ai Competiţiei Internaţionale.

“HeidelbergCement” înseamnă atât HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Germania) şi Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V. 185 Chaussee de la Hulpe, Bruxelles 1180, Belgia.

“Juriu” înseamnă fie juriul internaţional fie juriul naţional, conform secţiunii 7 din aceşti Termeni şi Condiţii.

“Competiţie naţională” înseamnă competiţia din fiecare ţară sau grup de ţări (după caz), conform secţiunii 6.

“Câştigători naţionali” înseamnă Participanţii câştigători selectaţi care se clasează pe locurile 1, 2 şi 3 în cadrul Competiţiei naţionale.

“Premiu(Premii)” înseamnă premiul în bani acordat Câştigătorilor naţionali şi Câştigătorilor internaţionali.

“Propuneri de proiecte” înseamnă propunerile iniţiale de proiecte înregistrate de Participanţi în Competiţie (conform secţiunii Mod de Participare).

“Rapoarte de Proiect” înseamnă rapoartele de proiect finale depuse de Participanţii ale căror Propuneri de proiecte au fost selectate printre primele cinci din ţara lor (conform secţiunii Mod de Participare).

“Carieră” sau “Cariere” înseamnă orice teren sau exploatări deţinute de Heidelberg Cement sau oricare dintre subsidiarele sale participante la Competiţie.

“Termeni şi Condiţii” înseamnă aceşti termeni şi condiţii din prezentul document.

“Cele mai bune cinci proiecte depuse” are înţelesul din secţiunea 7.7.

3. Eligibilitate

3.1 Participanţii pot participa fie individual, fie în echipă.

(a) Echipele trebuie să aleagă o singură Competiţie naţională, să desemneze o persoană de contact principală, iar toţi membrii echipei trebui să fie eligibili potrivit acestor Termeni şi Condiţii.
(b) Un participant individual poate alege o singură Competiţie Naţională şi se poate înregistra o singură dată, fie în nume personal fie ca membru al unei echipe. Un participant individual nu poate participa la două competiţii.

3.2 Este permisă şi cooperarea cu fundaţii terţe şi organizaţii neguvernamentale, însă această cooperare trebuie comunicată în momentul înregistrării proiectului.

3.3 Angajaţii HeidelbergCement şi ai companiilor afiliate HeidelbergCement nu pot participa.

4. Propuneri de proiect şi Rapoarte de proiect

4.1 Propunerile de proiecte trebuie să (i) poată fi realizate în perioada aprilie 2016 – septembrie 2016, (ii) să fie depuse spre evaluare până pe 1 martie 2016 şi (iii) să respecte instrucţiunile din secţiunea Mod de Participare.

4.2 Raportul de proiect trebuie să (i) fie depuse până pe 30 septembrie 2016 şi (ii) să respecte instrucţiunile din secţiunea Mod de Participare.

4.3 Dacă participanţii individuali sau echipele lucrează deja la un proiect de biodiversitate comandat sau început înainte de începerea competiţiei, aceştia nu se pot înregistra în Competiţie cu proiectele existente. Totuşi, dacă acelaşi proiect este ulterior extins sau dezvoltat în 2016 pentru a include un nou aspect de biodiversitate, atunci acel aspect nou poate fi acceptat în Competiţie, la discreţia exclusivă a HeidelbergCement.

4.4 HeidelbergCement va evalua toate Propunerile de proiect şi Rapoartele de proiect înregistrate, însă orice înregistrare care nu respectă aceşti Termeni şi Condiţii poate fi descalificată la discreţia totală a HeidelbergCement.

5. Mod de participare

5.1 “Mod de participare” se referă la instrucţiunile pentru Quarry Life Awards, disponibile aici.

5.2 Deşi HeidelbergCement va face tot posibilul pentru a menţine instrucţiunile din secţiunea Mod de Participare constante pe toată durata Competiţiei, pot fi necesare modificarea, adaptarea sau eliminarea unora dintre regulile existente sau introducerea de noi reguli. Prin urmare, HeidelbergCement îşi rezervă dreptul de a modifica instrucţiunile din secţiunea Mod de Participare din când în când, în funcţie de necesităţi. Este esenţial ca Participanţii să verifice instrucţiunile din secţiunea Mod de Participare înainte de depunerea proiectelor pentru a se asigura că respectă toate regulile.

6. Competiţii naţionale

6.1 Fiecare Participant se poate înscrie într-o singură (1) Competiţie naţională.

6.2 Fiecare carieră participantă va fi repartizată drept participantă într-o singură Competiţie naţională şi fiecare Propunere de proiect trebuie să se refere la o carieră într-o singură (1) Competiţie naţională.

6.3 Competiţia naţională în care Participantul/Participanţii îşi depun Propunerea de Proiect  este determinată de cariera la care se referă Propunerea respectivă. Rezidenţa sau naţionalitatea unui Participant este irelevantă în scopul determinării Competiţiei naţionale în care este înregistrat proiectul său.

6.4 Câştigătorii naţionali vor fi desemnaţi de juriul naţional al ţării respective.

6.5 Competiţiile naţionale pot integra mai multe ţări într-o singură (1) competiţie. În scopul acordării Premiilor, Heidelberg Cement îşi rezervă dreptul de a integra mai multe cariere din diferite ţări într-o singură (1) Competiţie naţională. Premiile vor fi acordate doar în cadrul Competiţiei naţionale şi nu fiecărei ţări din Competiţia naţională respectivă.

7. Juriu

7.1 Fiecare juriu naţional va avea sarcina de a desemna câştigătorii din fiecare Competiţie Naţională.

7.2 În procesul de deliberare, Juriul se va raporta la „categorii” şi „Evaluare” descrise în secţiunea Mod de Participare, însă juriul se poate abate de la acestea şi poate lua în considerare orice aspect considerat relevant.

7.3 Juriul naţional şi internaţional va fi numit, supravegheat şi, dacă este cazul, schimbat de HeidelbergCement, la propria sa discreţie.

7.4 Va exista câte un Juriu naţional pentru fiecare Competiţie Naţională. Membrii Juriului naţional pot fi experţi în biodiversitate, cu cunoştinţe specifice legate de habitatele regionale şi speciile specifice de la nivel regional, manageri HeidelbergCement pentru o perspectivă de business, precum şi alte persoane pe care HeidelbergCement decide să le desemneze în juriu. Membrii Juriului naţional trebuie să cunoască atât limba locală cât şi limba engleză.

7.5 Pentru Competiţia Internaţională, va exista un Juriu internaţional care va selecta Câştigătorii Internaţionali.

7.6 Fiecare Juriu are libertatea de a selecta metodele şi practicile pe care le doreşte în procesul de deliberare. Juriul are discreţia de a lua decizii în modul pe care îl consideră cel mai potrivit. Vor fi puse la dispoziţia fiecărui Juriu linii directoare şi instrucţiuni, însă acesta nu este obligat să le respecte.

7.7 În martie 2016, fiecare Juriu naţional va selecta cele mai bune cinci Propuneri de Proiect aprobate pentru activităţile de cercetare („Cele mai bune cinci Înscrieri”). Cele mai bune cinci înscrieri vor fi eligibile pentru a primi o contribuţie financiară la costurile de proiect. Toate cele mai bune cinci înscrieri vor fi anunţate în aceeaşi lună.

7.8 În noiembrie 2016, fiecare dintre Jurii va acorda premiile 1, 2 şi 3 participanţilor individuali sau echipelor care au cele mai bune trei proiecte din cadrul fiecărei Competiţii Naţionale. Doar proiectele acceptate pentru activităţi de cercetare conform secţiunii 7.7 vor fi luate în considerare în această etapă.

8. Competiţia internaţională

8.1 Pentru a participa la Competiţia Internaţională, cele mai bune cinci înscrieri în Competiţiile Naţionale trebuie să îşi înregistreze Propunerile de Proiect şi în limba engleză (dacă nu sunt deja în limba engleză).

8.2 Juriul internaţional va analiza toate proiectele din Top 5 acceptate pentru activităţi de cercetare din fiecare Competiţie Naţională. Înainte de sfârşitul lunii decembrie 2016, Juriul internaţional va selecta Câştigătorii internaţionali.

9. Comunicare

Doar cele mai bune cinci înscrieri din fiecare ţară vor fi contactaţi în mod expres. Doar Câştigătorii Internaţionali şi Câştigătorii Naţionali vor fi notificaţi direct. HeidelbergCement va face eforturi pentru a-i contacta pe toţi participanţii, pentru a-i informa dacă propunerea lor a avut succes sau nu.

10. Descalificare

10.1 Fără a limita caracterul general al vreunei alte clauze din aceşti Termeni şi Condiţii, secţiunile 5.3, 6.2 şi 6.3 reprezintă temeiurile în baza cărora un Participant poate fi descalificat din competiţie.

10.2 Participanţii vor primi un instructaj specific privind sănătatea şi securitatea din partea managementului carierei, înainte de a începe orice lucrare în Cariera respectivă. Toţi Participanţii sunt de acord să respecte regulamentele şi regulile specifice ale companiei în materie de sănătate şi securitate în muncă, prezentate în cadrul reuniunii de instructaj menţionate mai sus. Orice Participant care nu respectă regulamentele de sănătate şi securitate va fi descalificat imediat.

10.3 Orice Participant care utilizează Contribuţia financiară la costurile proiectului pentru activităţi care nu sunt legate direct de Competiţie va fi descalificat la discreţia HeidelbergCement şi va fi obligat să returneze întreaga sumă sau o parte din sumă, la discreţia HeidelbergCement.

10.4 Niciun Participant descalificat nu poate primi un Premiu.

10.5 În cazul în care, în termen de un (1) an de la anunţarea Premiilor, se constată că un Participant avea motive de descalificare la momentul Competiţiei, acesta va putea fi descalificat retroactiv, la discreţia exclusivă a HeidelbergCement. Aceasta poate include retragerea Premiilor sau a altor distincţii acordate, precum şi obligarea la returnarea integrală sau parţială a Premiilor sau Contribuţiilor financiare. Din nou, HeidelbergCement îşi poate exercita acest drept în mod discreţionar.

11. Premii

11.1 Câştigătorii Naţionali vor primi următoarele Premii în bani:

  • Locul 1: €5 000
  • Locul 2: €3 000
  • Locul 3: €1 500

11.2 Câştigătorii internaţionali vor primi următoarele Premii în bani, în plus faţă de orice Premiu Naţional pe care l-ar fi putut deja câştiga.  Premii de câte 10.000 euro vor fi acordate în fiecare dintre următoarele categorii:

  • Studii de cercetare privind habitatul şi speciile
  • Gestionarea biodiversităţii
  • Educaţie şi conştientizare
  • Dincolo de graniţele carierei 
  • Proiect în rândul elevilor (sunt eligibili doar elevii de şcoală generală, liceu şi studenţii din ciclul de licenţă)

Un mare premiu: 30.000 euro va fi acordat celui mai bun proiect în general.

11.3 În scopul acordării premiului pentru “Proiect în rândul elevilor”, toţi participanţii trebuie să fie cel mult în ciclul de licenţă, masteranzii, doctoranzii sau profesorii nu pot lucra în proiect. Elevii pot beneficia de sfaturi şi feedback din partea profesorilor şi instructorilor, însă, toate activităţile trebuie să fie exclusiv ale elevilor. Dacă HeidelbergCement, la propria discreţie, consideră că propunerea sau raportul înscris nu aparţine elevilor, acesta nu va fi eligibil pentru premiu.

11.4 Coordonatorul Naţional al premiilor va lua legătura cu câştigătorii pentru a decide modul de acordare a fondurilor. În cazurile în care Competiţia Naţională se desfăşoară într-o ţară în care Euro nu este moneda oficială, sumele vor fi convertite în moneda locală.

11.5 Premiile în bani vor fi distribuite în termen de 2 luni de la notificarea Participanţilor.

12 Proprietate intelectuală şi drepturi de publicare

12.1 Prin înregistrarea unei propuneri în scopul participării la Competiţie, Participanţii declară şi garantează în mod explicit că toate componentele propunerii, proiectului şi raportului final;

(i) sunt creaţii originale şi

(ii) nu încalcă nici un drept de proprietate intelectuală, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale, know how, secrete comerciale sau brevete, şi nici dreptul la viaţa privată sau reputaţia vreunei persoane, şi nici un alt drept al vreunei terţe părţi. Orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, utilizare necorespunzătoare sau plagiat al lucrărilor unei alte persoane, în orice formă sau stare, conduc la descalificarea imediată şi declararea ineligibilităţii de a primi premii, recunoaştere şi alte distincţii.

(iii) Toate drepturile de proprietate intelectuală şi industrială aferente proiectelor înregistrate vor rămâne în proprietatea Participanţilor, însă articolele fizice şi electronice depuse către HeidelbergCement vor deveni proprietatea HeidelbergCement şi nu vor fi returnate după Competiţie. Aceasta include orice Propunere de Proiect, Raport de Proiect sau alte înscrieri descalificate din orice motiv în baza Termenilor şi Condiţiilor.

(iv) Prin înregistrarea unei propuneri, Participanţii acordă HeidelbergCement şi companiilor sale afiliate dreptul nelimitat şi permisiunea de a publica, utiliza, copia, modifica, distribui şi posta public Propunerile de Proiect, Rapoartele de Proiect şi alte înregistrări (şi toate informaţiile incluse în aceste propuneri), în orice scop, inclusiv postarea pe website-ul HeidelbergCement şi al companiilor sale afiliate, fără nicio compensare sau indemnizaţie acordată Participantului, în afara posibilităţii ca Juriul să acorde Participantului respectiv un Premiu Naţional sau Internaţional.

(v) Toţi Participanţii sunt de acord că HeidelbergCement şi companiile sale afiliate pot utiliza rezultatele activităţilor de cercetare care fac obiectul propunerilor şi proiectelor finale de cercetare pentru implementarea unor proiecte proprii ale HeidelbergCement, fără nicio compensare sau indemnizaţie.

12.2 Participanţii sunt de acord că toate materialele pe care le încarcă pe website nu conţin viruşi, malware sau software de spionaj sau alte programe electronice similare care pot provoca prejudicii unui alt sistem sau pot încălca legile privind protecţia datelor cu caracter personal.

12.3 Participanţii sunt de acord să protejeze şi să despăgubească HeidelbergCement pentru orice daune provocate de încărcarea oricărora dintre programele descrise la punctul 12.2, indiferent dacă au încărcat astfel de programe cu bună ştiinţă sau în mod inconştient.

13. Diverse

13.1 Heidelberg Cement îşi rezervă dreptul de a transfera oricare dintre drepturile sau obligaţiile prevăzute de aceşti Termeni şi Condiţii oricărei filiale deţinute în totalitate. HeidelbergCement poate transfera aceşti Termeni şi Condiţii integral sau parţial, la propria sa discreţie, către orice persoană sau persoane fizice care acţionează ca agenţi ai săi.

13.2 Indiferent de locaţia participantului, aceşti Termeni şi Condiţii se supun legislaţiei din Belgia şi nu celei din ţările Competiţiilor Naţionale.

14. Protecţia datelor personale şi Google Analytics

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, sunteţi de asemenea de acord cu întreaga noastră politică privind protecţia datelor personale, pe care o găsiţi în partea de jos a paginii principale de pe website-ul Quarry Life Award. Politica privind protecţia datelor personale constituie parte integrantă a acestor Termeni şi Condiţii, astfel că fiind de acord cu aceştia înţelegeţi că este important să fiţi de acord şi cu  Politica privind protecţia datelor personale a HeidelbergCement pentru protejarea informaţiilor dumneavoastră.

Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu web analitic de la Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează "cookies", care sunt fişiere text stocate în computerul dumneavoastră, pentru a permite analizarea modului în care folosiţi website-ul. Informaţiile generate de cookie cu privire la modul în care utilizaţi acest website (inclusiv adresa IP) sunt transmise la un server Google din SUA, unde sunt stocate. Google şi-a certificat conformitatea cu programul Safe Harbor al Statelor Unite privind primirea şi protecţia informaţiilor personale din Uniunea Europeană. Google va utiliza aceste informaţii pentru a evalua modul în care utilizaţi website-ul, pentru a compila rapoarte privind activităţile desfăşurate pe website pentru operatorii website-ului, precum şi pentru a furniza alte servicii asociate cu utilizarea website-ului şi a Internetului. Dacă este necesar, Google va transfera de asemenea aceste informaţii unor terţe părţi, dacă acest lucru este impus de lege, sau dacă astfel de terţe părţi prelucrează datele în numele Google. Google nu va crea un link între adresa dumneavoastră IP şi alte date deţinute de Google. Puteţi refuza să instalaţi cookies prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dumneavoastră de Internet; totuşi, trebuie să ştiţi că dacă faceţi acest lucru nu veţi mai putea folosi toate funcţiile acestui website. Prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor colectate de Google cu privire la dumneavoastră, în maniera şi în scopurile descrise mai sus.