La prima vedere, excavarea materiilor prime la scară largă ar părea că distruge natura şi subminează biodiversitatea. Cu toate acestea, carierele şi balastierele furnizează de fapt habitate importante pentru plante şi animale care sunt tot mai des mutate de dezvoltare în alte zone. Numeroase studii ştiinţifice au demonstrat că balastierele, carierele şi alte exploatări miniere pot fi extrem de valoroase pentru protecţia mediului, deoarece oferă habitate ferite de intervenţii externe pentru specii rare şi protejate.

Înainte de a începe operaţiunile de exploatare la site-ul dat, HeidelbergCement realizează o evaluare privind impactul de mediu. O parte importantă din această evaluare o reprezintă dialogul cu diferiţi factori de interes, cum ar fi autorităţi de mediu, organizaţii de conservare a naturii şi comunităţi locale.

În perioada de extracţie, HeidelbergCement încurajează toate formele de promovare a biodiversităţii. Prin intermediul unor măsuri adecvate de gestionare a biodiversităţii (precum Planurile de Gestionare a Biodiversităţii), operaţiuni de extracţie bine planificate care continuă să creeze dinamism în peisaj şi au în vedere sezonul de împerechere, precum şi formarea corespunzătoare a personalului carierei, HeidelbergCement dovedeşte că activităţile moderne de extracţie şi promovarea biodiversităţii pot merge mână în mână.

HeidelbergCement este prima companie din sectorul materialelor de construcţii care a implementat un ghid pentru promovarea biodiversităţii în carierele sale prin standarde consistente pentru regenerare şi renaturare. Toate formele de post-utilizare discutate cu factorii noştri de interes, cum ar fi crearea de rezerve naturale, teren agricol, păduri sau parcuri locale de agrement, vizează conservarea sau chiar îmbunătăţirea biodiversităţii locale. Ghidul HeidelbergCement privind Biodiversitatea este obligatoriu pentru operaţiunile noastre din Europa. O versiune adaptată serveşte ca document îndrumător pentru operaţiunile din Asia.