Conform Studiului de Proximitate realizat în 2013 de BirdLife International în 425 exploatări miniere ale HeidelbergCement în 20 de ţări din Europa şi din Asia Centrală, peste 153 de exploatări au fost identificate a fi situate la distanţă de 1KM de o zonă Natura 2000, Zone Importante pentru Păsări (IBA), zonă protejată internaţional sau naţional.

La scară globală, 28% dintre carierele active de extracţie a calcarului şi 22% dintre carierele de agregate gestionate de HeidelbergCement sunt situate în sau în apropiere de zone desemnate pentru valoarea ridicată a acestora în materie de biodiversitate. 

Pentru a integra particularităţile în materie de biodiversitate ale fiecărei exploatări în managementul carierei, HeidelbergCement a dezvoltat conceptul de Planuri de Gestionare a Biodiversităţii în 2009. În plus, Grupul a creat şi propriul set de indicatori pentru a ajuta managerii carierelor să măsoare şi să controleze biodiversitatea înainte, în cursul şi după perioadele de extracţie.