În calitatea sa de membru al “Cement Sustainability Initiative” (CSI – Iniţiativa pentru Dezvoltare Durabilă în Industria Cimentului) dezvoltată de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD – Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă), HeidelbergCement a implementat în Ambiţiile privind Biodiversitatea 2020 următorii doi indicatori cheie de performanţă):

  • Indicatorul 1: Procentul carierelor aflate în exploatare activă, care au un plan de restaurare a mediului.
  • Indicatorul 2: Procentul carierelor cu valoare ridicată pentru biodiversitate (cf. definiției din standardul GRI EN11), unde sunt implementate în mod activ planuri de management al biodiversității *

*Pentru a calcula această valoare, colectăm date cu privire la numărul de cariere active din interiorul unor zone desemnate pentru valoarea lor ridicată pentru biodiversitate, care conțin astfel de zone sau adiacente unor astfel de zone, conform ghidului GRI I.

Pe lângă acești indicatori, HeidelbergCement a elaborat în 2010 o serie de măsuri suplimentare concentrate pe specii și habitate specifice, pe care companiile locale le pot utiliza pentru a monitoriza biodiversitatea în amplasamentele lor și pentru a evalua succesul acțiunilor lor de reabilitare a mediului.

 

Indicatori dedicaţi habitatelor

Titlu Descriere
Habitate Număr de habitate pe exploatare minieră / zona de extracţie (ha)
După utilizare Suprafaţa exploatării miniere cu operaţiuni de conservare a naturii după utilizare (ha) / suprafaţa exploatării miniere (ha) cu teren cultivat după utilizare (ha) / suprafaţa exploatării miniere (ha)
Biotopuri migratoare Zona de biotopuri migratoare într-o exploatare minieră (ha) / suprafaţa exploatării miniere (ha)

Indicatori dedicaţi speciilor

Titlu Descriere
Număr de specii de plante A Numărul de specii de plante în exploatarea minieră / suprafaţa exploatării miniere (ha)
Număr de specii de plante B Numărul de specii de plante în exploatarea minieră / numărul de specii de plante în apropiere
Număr de specii de animale A Numărul de grupuri selectate de animale în exploatarea minieră / suprafaţa exploatării miniere (ha)
Număr de specii de animale B Numărul de grupuri selectate de animale în exploatarea minieră / numărul de grupuri selectate de animale în apropiere
Specii în pericol de dispariţie A Numărul de specii într-o anumită listă de specii bazată pe toxocoroză / numărul total de specii în aceeaşi listă de specii bazată pe toxocoroză
Specii în pericol de dispariţie B Număr de specii în pericol de dispariţie într-o exploatare minieră / număr de specii în pericol de dispariţie în apropiere
Specii incluse în Planurile de Acţiune privind Speciile Cazuri şi / sau numărul de indivizi din speciile incluse în Planurile de Acţiune privind Speciile