HeidelbergCement a dezvoltat conceptul de Planuri de Gestionare a Biodiversităţii (BMP) din 2009 pentru toate carierele de extracţie a mineralelor în Europa situate în sau în apropiere de zone Natura 2000. Un BMP include o cartografiere a site-ului şi evaluarea diferitelor tipuri de habitat ale carierei. Sunt dezvoltate apoi măsuri de gestionare şi implementate pentru promovarea şi prezervarea viitoare a habitatelor ţintă şi a speciilor aferente acestora, ţinând cont de cerinţele extracţiei de minerale şi materii prime. Datorită acestor BMP, efectul acţiunilor noastre asupra speciilor de plante şi animale a devenit măsurabil şio predictibil.