Exploatări miniere ca habitate

Când extragem mineralele, schimbăm natura şi peisajul. Activităţile noastre miniere se desfăşoară cu cea mai mare grijă şi au în vedere biodiversitatea existentă pe site. Într-adevăr multe animale şi plante beneficiază de asemenea de pe urma activităţilor miniere datorită numărului mare de diferite habitate care se dezvoltă în timpul activităţilor miniere.

Aceste nişe ecologice oferă animalelor şi plantelor o zonă de refugiu pe care ar găsi-o rar în zilele noastre în afara carierelor. Câteva exemple de astfel de specii sunt: lăstunul de nisip, prigorii, huhurezul şi şoimul călător, buhaiul de baltă cu burta galbenă, broasca râioasă calamita, precum şi orhideea albină şi alte orhidee rare.

Înainte ca o zonă să fie aprobată pentru operaţiunile miniere, HeidelbergCement trebuie să treacă o evaluare privind impactul asupra mediului. Un plan detaliat pentru utilizarea ulterioară face parte din procedura de autorizare şi integrează noi concepte de reabilitare şi renaturare. Ca urmare a conservării şi creării de habitate valoroase, se promovează flora şi fauna naturale ale zonei din apropierea carierei.

Habitate cu condiţii unice de viaţă

Pentru a putea realiza corect renaturarea şi reabilitarea unei cariere, este important să se cunoască habitatele individuale şi condiţiile acestora de viaţă. Varietatea largă de habitate în care se instalează diferite animale şi plante poate fi împărţită în următoarele grupuri: