Zonele de pajişti sărace joacă roluri importante în menţinerea echilibrului ecologic. Diversitatea structurii lor şi a speciilor creează un habitat important pentru animalele pentru care se consideră necesară protecţia, cum ar fi albinele sălbatice, lăcusta cu aripi albastre, sau şopârla de nisip. Anumite plante, precum orhideele sau floarea paştelui îşi găsesc de asemenea o nişă ecologică în aceste locaţii „extreme”. Datorită toleranţei la ariditate şi lipsa nutrienţilor, acestea pot cuceri un habitat care rămâne inaccesibil altor plante. Oamenii beneficiază de asemenea de plantele (medicinale) care se găsesc în aceste locaţii, precum arnica.