Zonele stâncoase, fronturile de rocă abrupte şi protosolurile (soluri imature) în exploatarea minieră asigură habitatul unor specii foarte specializate de animale şi plante. De exemplu, fronturile de rocă abrupte formate din roca neconsolidată reprezintă locuri importante de reproducere pentru speciile de păsări care construiesc gropi, precum lăstunul de nisip, sau albinele sălbatice. Povârnişurile oferă locuri de cuibărit pentru speciile de păsări care se reproduc pe stânci, precum huhurezul, coţofana şi vindereul, în timp ce speciile de plante în pericol de dispariţie – precum carlina sau parpianul – pot fi găsite pe crestele stâncoase şi povârnişuri. Zonele deschise de protosoluri sunt habitate valoroase pentru nenumărate specii de păsări, lăcuste, gândaci de pământ şi păianjeni, de exemplu.