Biotopurile de zone umede care se găsesc în cariere sunt în principal formate din specii de trestie, plante perene înalte şi pădurici de sălcii. În afară de numeroasele specii de melci, libelule, amfibieni şi alte insecte, acestea oferă locuri de reproducere şi suficientă hrană pentru specii specifice de păsări. De multe ori în locuri ascunse, iazurile sunt în special habitate potrivite pentru libelule şi amfibieni, cum ar fi buhaiul de baltă cu burta galbenă, tritonul şi broasca râioasă brună. Lacurile servesc ca locuri de odihnă şi vânătoare pentru păsări, precum cormoranii, bâtlanii gri şi rândunica comună.