În cele peste 1.000 de cariere și balastiere din întreaga lume, HeidelbergCement și-a asumat angajamentul de a gestiona biodiversitatea în timpul și după extracție prin promovarea unei diversități a florei și faunei locale.
Quarry Life Award este o competiție științifică și educațională propusă de HeidelbergCement. Aceasta se desfășoară o dată la fiecare doi ani, în mod simultan la nivel național și internațional. Scopul acestei competiții este de a spori nivelul de conștientizare cu privire la valoarea biologică a exploatărilor miniere și să descopere noi modalități de aprofundare a cunoştinţelor despre aceasta.

În cadrul ultimelor 4 ediții ale Quarry Life Award, peste 1.400 de propuneri de proiecte au fost depuse, din care peste 370 au fost selectate pentru a participa la etapa de cercetare. Aceste proiecte au fost realizate cu participarea a aproape o mie de cercetători și au implicat mii de părți interesate. În decursul celor 4 ediții, câștigătorii naționali și internaționali au primit aproximativ 1 milion de euro sub formă de premii în bani.

Quarry Life Award: a patra ediție (2018)

HeidelbergCement invită cercetători, elevi, ONG-uri și publicul larg să-și depună proiectele pe tema biodiversității care să fie implementate în cadrul carierelor și balastierelor în care operează compania din întreaga lume. Candidații sunt invitați să dezvolte o idee de proiect într-una dintre carierele participante și să trimită o ‘propunere de proiect’ până la 20 noiembrie 2017 pe site-ul web dedicat.

Până la 1 decembrie 2017, juriile Quarry Life Award desemnate pentru fiecare competiție națională vor selecta proiectele care pot participa la competiție. Toți participanții vor fi invitați să-și implementeze ideea de proiect și activitatea de cercetare în perioada ianuarie – septembrie 2018. Toate proiectele selectate vor concura simultan la nivel național și internațional. 

La finalul perioadei de cercetare, participanții vor trebui să depună un ‘raport final de proiect’ care să nu depășească 10 pagini. Rapoartele pot fi întocmite în limba națională și în limba engleză. Însă, juriul internațional va avea în vedere doar rapoartele finale de proiect trimise în limba engleză pentru acordarea premiilor internaționale. Termenul limită de depunere a raportului final este 20 septembrie 2018.

Premiile naționale și internaționale 2018

Pentru a asigura o concurență echitabilă pentru toți participanții, ediția 2018 a fost împărțită în două domenii, fiecare cuprinzând 3 categorii de proiect.

Categoriile pentru domeniul Cercetare sunt:
- Managementul biodiversității
- Cercetarea habitatului și a speciilor
- Dincolo de granițele unei cariere

Categoriile pentru domeniul Comunitate sunt:
- Biodiversitate și educație
- Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale
- Proiect adresat elevilor (pentru elevii din ciclul primar și secundar)

La nivel național, câștigătorii vor beneficia de premii în valoare de 2.500 euro și 5.000 euro pentru cele mai bune proiecte din domeniul Cercetare și de 2.500 euro și 5.000 euro pentru cele mai bune proiecte din domeniul Comunitate.

La nivel internațional, cele mai bune proiecte selectate pentru fiecare dintre cele 6 categorii vor primi un premiu de 10.000 euro fiecare. Iar suma de 30.000 euro va fi acordată celui mai bun proiect în general.

Numele câștigătorilor naționali și internaționali vor fi comunicate în toamna anului 2018.

Ce tipuri de proiecte căutăm? 

În domeniul Cercetare:
Pentru categoria ‘Managementul biodiversității’:

 • concepte / metode / proiecte de reabilitare
 • proiecte care îmbunătățesc biodiversitatea în cursul producției
 • proiecte care creează noi spații de viață/habitate pentru plante şi animale în locațiile noastre de exploatare
 • optimizarea tehnicilor de gestionare şi reabilitare

> Obiectiv: promovarea biodiversității în exploatarea minieră pe parcursul şi după activitățile de extracție

Pentru categoria ‘Cercetarea habitatului și a speciilor':

 • Cartografiere, prospecțiuni, studii științifice

> Obiectiv: Îmbunătățirea cunoștințelor științifice despre biodiversitate în exploatările miniere pentru a îmbunătăți acțiunile de gestionare la nivelul carierei.

Pentru categoria ‘Dincolo de granițele carierei':

 • Studierea legăturii dintre habitate, ecologie urbană și a peisajului, infrastructură verde şi măsuri privind biodiversitatea

> Obiectiv: de a înțelege mai bine și de a îmbunătăți legătura dintre carieră și mediul înconjurător.

În domeniul Comunitate:
Pentru categoria ‘Biodiversitate și educație’:

 • Materiale şi programe educaționale
 • Activități în natură cu părțile interesate, muzee, laboratoare, instituții de artă…

> Obiectiv: Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța biodiversității prin dezvoltarea de instrumente de educare și activități noi.

Pentru categoria ‘Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale’:

 • Construirea de poduri verzi, hoteluri pentru insecte, boxe pentru cuibărit, vegetație pe acoperiș, grădinărit urban/în carieră…
 • Crearea de poteci naturale în carieră, zone de agrement, platforme panoramice

> Obiectiv: de a implica părțile interesate locale în activități pentru biodiversitate care sunt în beneficiul carierei, dar și al comunității locale

Pentru categoria ‘Proiect dedicat elevilor’:

 • Se adresează doar școlilor din ciclurile primar și secundar
 • Sub conducerea unui cadru didactic
 • Proiectul poate aborda oricare dintre temele de mai sus

> Obiectiv: de a încuraja elevii să studieze natura

Toți participanții sunt de acord să respecte regulamentele companiei în materie de sănătate și securitate în muncă. Echipele sau persoanele care nu respectă aceste regulamente vor fi descalificate imediat.

Vreți să aflați mai multe informații? Faceți click pe Mod de participare