Informațiile conținute de aceste website-uri sunt verificate și actualizate de către HeidelbergCement România SA cu atenția cuvenită în mod regulat. Totuși, acest lucru nu se aplică conținutului generat de utilizatori, pe care nu ni-l însușim. Conform Sec. 8-10 TMG, nu avem nicio obligație de a controla conținutul stocat sau pus la dispoziție de terți, sau de a investiga circumstanțele care ar indica orice activitate ilegală. Dacă luăm cunoștință de orice încălcări, vom șterge imediat orice conținut asociat.

Prezența noastră pe web conține link-uri sau se referă la site-uri ale unor terți, al căror conținut nu îl putem controla și cu privire la care nu ne putem asuma nicio răspundere. Dacă luăm cunoștință de orice încălcări, vom șterge imediat link-urile respective.

De asemenea, HeidelbergCement România SA își rezervă dreptul de a modifica sau revizui informațiile furnizate în orice moment și fără o notificare prealabilă.