Regulile de mai jos au fost valabile pentru cea de a IV-a ediție a concursului Quarry Life Award (2017/2018). Acestea vor fi actualizate cu ocazia celei de a V-a ediții în 2020.

Înscrierea pentru cea de-a patra ediție a Quarry Life Award va începe cu data de 15 mai până la 20 noiembrie 2017. Propunerile de proiect trebuie depuse pe acest site web până la cel târziu 20 noiembrie – ora 11 PM (CET). Proiectele selectate pentru a participa la competiție vor fi făcute publice până la 1 decembrie 2017. Numele câștigătorilor competițiilor naționale și internaționale vor fi comunicate în toamna anului 2018.

Echipa de proiect

Proiectele pot fi desfășurate individual sau în echipe. Se acceptă depunerea unui singur proiect pentru fiecare persoană sau echipă. O persoană se poate înscrie o singură dată, fie individual, fie ca membru într-o echipă. În cazul unui proiect de echipă, fiecare echipă trebuie să desemneze un lider de proiect ca fiind presoana de contact pentru competiția Quarry Life Award.   

 Angajații HeidelbergCement și cei ai afiliaților HeidelbergCement nu pot participa la  competiție. Aceștia pot însă vota proiectele preferate în momentul deschiderii votului publicului.

Dacă o persoană sau o echipă lucrează deja la un proiect de biodiversitate într-o carieră HeidelbergCement comandat sau început înainte de startul competiției, acest proiect nu poate fi înscris în competiție. Însă, dacă același proiect este ulterior extins sau dezvoltă un nou aspect legat de biodiversitate în 2018, atunci acest nou aspect poate fi înscris în competiție.

 Propunere de proiect (Termen limită: 20 noiembrie 2017)

Depunerea unei propuneri de proiect este un proces simplu. Trebuie doar să urmați acești trei pași:

1. Alegeți un domeniu și dezvoltați o idee de proiect

Pentru a permite o concurență echitabilă tuturor participanților, Ediția 2018 a fost împărțită în două domenii, fiecare cu 3 categorii de proiect.

Domeniul cercetare:

Căutăm proiecte științifice care să sporească nivelul de cunoștințe despre ecologia minieră și/sau să conducă la îmbunătățirea biodiversității, a peisajului, a gestionării apei din locațiile noastre de exploatare.

 Acest domeniu se adresează academicienilor, cercetătorilor, experților și ONG-urilor.

Categoriile de proiect pentru domeniul Cercetare sunt:

-           Managementul biodiversității

-           Cercetarea habitatului și a speciilor

-           Dincolo de granițele unei cariere

Domeniul Comunitate:

Prin acest domeniu, vizăm proiecte care vor contribui la îmbunătățirea relației dintre carieră și operațiunile noastre și comunitatea locală, precum și care vor spori nivelul de conștientizare / educare în rândul publicului larg cu privire la biodiversitatea din locațiile noastre de exploatare. 

Acest domeniu se adresează tuturor persoanelor și organizațiilor (școli, ONG-uri, cluburi de tineret, organizații ecologice, etc.) din domeniul științific sau nu, dar care sunt pasionate de natură.

 Categoriile de proiect din domeniul Comunitate sunt:

-           Biodiversitate și educație

-           Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale

-           Proiect adresat elevilor (pentru elevii din ciclurile primare și secundare)

 2. Alegeți o carieră participantă

Competiția Quarry Life Award vizează carierele și balastierele care aparțin HeidelbergCement Group. Se recomandă examinarea întâi a listei de cariere participante din țara vizată pentru a selecta cea mai bună locație pentru ideea voastră de proiect.

 Fiecare carieră participantă va include o descriere a site-ului, habitatelor, florei și faunei existente în site, precum și a proiectelor de mediu anterioare și în desfășurare.

 Pentru a consulta lista de locații disponibile pentru Ediția 2018, faceți click pe butonul “cariere participante” (https://www.quarrylifeaward.ro/cariere-participante).

 3. Înregistrați-vă propunerea de proiect

Pentru a vă înregistra propunerea de proiect, trebuie să vă creați un cont de utilizator făcând click pe butonul “Creare cont nou”. Apoi, veți fi rugați să introduceți datele profilului vostru.

 Completați formularul de propunere de proiect și descrieți-vă ideea de proiect explicând care sunt obiectivele proiectului, metodologia, acțiunile și activitățile, valoarea adăugată generată pentru natură, societate, site-ul de exploatare și companie, persoanele implicate sau grupurile, durata și bugetul proiectului.

 Pentru a vă ajuta să vă pregătiți propunerea de proiect offline, un formular word care conține toate câmpurile obligatorii este disponibil în ‘bara propunere de proiect’ sub butonul “Vizualizare îndrumări pentru propuneri”.

 Propunerile de proiect trebuie depuse în limba engleză şi în limba locală. Limba engleză este obligatorie pentru participarea la competiția internațională.

 Înscrierea se poate face până la data de 20 noiembrie 2017 – 11PM (CET).

 Selectarea proiectelor (1 decembrie 2017)

Juriul Quarry Life Award din fiecare competiție națională va selecta cele mai bune 6 Propuneri de proiect (trei pentru fiecare domeniu) până la 1 decembrie 2017. Juriul își va baza decizia pe următoarele criterii:

 Pentru domeniul Cercetare:

-           Metodologia propusă

-           Valoarea adăugată generată pentru știință și locația de exploatare 

-           Fezabilitatea proiectului

-           Inovație și creativitate

-           Abordarea subiectelor locale

-           Metoda propusă pentru comunicarea rezultatelor proiectului

Pentru domeniul Comunitate:

-           Valoarea educațională și sporirea nivelului de conștientizare

-           Valoarea adăugată generată pentru locația de exploatare și comunitate  

-           Implicarea factorilor de interes locali

-           Abordarea situației locale

-           Fezabilitatea proiectului

Cele 6 ‘Propuneri de proiect’ acceptate pentru fiecare competiție națională vor deveni apoi ‘Proiecte’.

 Activitatea de cercetare în cadrul proiectului (ianuarie - septembrie 2018)

Fiecare proiect va avea o pagină de proiect pe site-ul web pentru postarea de actualizări, rezultate, materiale video şi fotografii. Participanților li se recomandă să utilizeze aceste bloguri și să le actualizeze regulat. Acestea nu doar generează vizibilitate asupra activității participantului, ci și permite membrilor juriilor naționale și internaționale să urmărească evoluția proiectelor (înainte și după vizita lor în site-ul fiecărui proiect). Se recomandă postarea mesajelor în limba engleză în beneficiul publicului internațional și al juriului internațional.

 Toate proiectele vor fi supuse votului publicului. Cu toate acestea, acest vot nu va decide câștigătorul și nici nu va înfluența procesul de alegere a câștigătorilor de către juriul competiției. Votul publicului va spori vizibilitatea asupra activității concurenților și va contribui la schimbul de cunoștințe cu comunitatea Quarry Life Award. Câștigătorii votului publicului vor fi anunțați pe site-ul web și pe canalele noastre de social media la finalul perioadei de cercetare și în timpul ceremoniilor de premiere.

 Proiectele pot primi, la discreția HeidelbergCement, o mică contribuție financiară stabilită de fiecare țară în parte. Orice contribuție solicitată trebuie inclusă în propunerea de proiect. Fondurile trebuie utilizate exclusiv pentru susținerea proiectului.

 Toți concurenții vor primi un instructaj specific privind securitatea și sănătatea în muncă din partea echipei de pe amplasament, înainte de a începe orice lucrare în cariera/balastiera respectivă. Toți concurenții trebuie să respecte regulamentele şi regulile specifice ale companiei în materie de securitate și sănătate în muncă, prezentate în cadrul întâlnirii de instructaj menționate mai sus. Orice persoană care nu respectă aceste regulamente va fi descalificată imediat (în cazul unei echipe, întreaga echipă va fi descalificată, așadar asigurați-vă că respectați regulile privind siguranţa!).

 Raportul final de proiect (Termen limită – 20 septembrie 2018)

Raportul final de proiect nu trebuie să depășească 10 pagini + Anexe (teză de licență sau master, referințe, liste de specii, hărți, planuri, imagini).

Rapoartele finale trebuie să cuprindă următoarele elemente.

Pentru proiectele din domeniul Cercetare:

 • Sumar (max. 0,5 pagini)
 • Introducere 

  • Pentru proiectele care dezvoltă un proiect anterior, scrieți un rezumat al acțiunilor care au fost desfășurate deja ca parte a proiectului anterior.
  • Obiectivele proiectului
 • Metode: o descriere detaliată a metodelor utilizate în timpul proiectului este necesară.   
 • Rezultate: trebuie subliniate rezultatele proiectului și diferențiate de discuție.
 • Discuție:

  • Rezultatele trebuie analizate și discutate în raport cu regiunea / țara luând în considerare alte publicații.
  • Trebuie inclus un paragraf care să sublinieze valoarea adăugată a proiectului pentru domeniul științific și pentru carieră/companie.
  • Sunt necesare recomandări și îndrumări pentru implementarea și dezvoltarea unor proiecte viitoare în site.
 • Concluzii finale: un rezumat concis al rezultatelor și discuției.

Pentru proiectele din domeniul Comunitate:

 • Sumar (max. 0,5 pag.)
 • Introducere

  • Pentru proiectele care dezvoltă un proiect anterior, scrieți un rezumat al acțiunilor care au fost desfășurate deja ca parte a proiectului anterior  .
  • Obiectivele proiectului
 • Descriere: o scurtă descriere a site-ului și a membrilor echipei, precum și a publicului țintă al proiectului.
 • Acțiuni și activități: o descriere detaliată a acțiunilor planificate sau implementate și a activităților de intervenție realizate pentru a elabora proiectul, lista părților implicate.
 • Discuție:

  • Echipele de proiect trebuie să discute avantajele și dezavantajele și să exemplifice experiențele.
  • Trebuie inclus un paragraf care să sublinieze valoarea adăugată a proiectului pentru biodiversitate, societate și carieră/companie.
 • Livrabile: sunt necesare recomandări de punere în practică și dezvoltare a proiectului.
 • Concluzii finale: un scurt rezumat al concluziilor proiectului și discuției.

 > Limba: Rapoartele trebuie întocmite în limba engleză și în limba locală. Versiunea în limba engleză este necesară pentru a concura pentru premiile internaționale.

 Evaluarea raportului de proiect – Câștigători 2018

Toate rapoartele de proiect sunt evaluate simultan de juriul național şi internațional care vor acorda premii naționale şi internaționale. Câștigătorii naționali vor fi anunțați în octombrie – noiembrie 2018, iar cei internaționali în decembrie 2018.

 Toate juriile vor utiliza aceleași criterii de selecție precum cele menționate pentru selectarea propunerilor de proiecte. Aceștia vor revizui toate proiectele concurente luând în calcul rigoarea științifică, metodologia, valoarea adăugată generată pentru locația de exploatare, comunitate și companie, sporirea cunoștințelor despre ecologia minieră și rezultatele acțiunilor cu toate părțile interesate.

 Diferența cheie dintre evaluarea națională și cea internațională este că premiile internaționale sunt acordate proiectelor ale căror rezultate/randamente pot fi transferate între site-uri și/sau dezvoltate la scară largă (de la proiecte specifice unei locații la proiecte cu o arie de acoperire națională sau internațională, și care pot aduce beneficii activităților Grupului pe termen lung).

 Unicitatea ideii de proiect şi creativitatea vor fi factori importanți în evaluarea proiectului. De asemenea, proiectul trebuie să fie fezabil şi realist. Accentul trebuie pus pe promovarea biodiversității, îmbunătățirea cunoștințelor de biodiversitate, creșterea habitatelor şi speciilor în exploatările miniere şi aspecte de protejare a naturii. Proiectul va fi evaluat şi pentru susținerea educației şi formării, implicarea factorilor de interes şi contribuția sa la baza de date biologice HeidelbergCement și la dezvoltarea Planurilor de gestionare și a Ghidurilor în domeniul Biodiversității.

 Doriți mai multe informații? Faceți click  aici pentru a contacta coordonatorul național al Quarry Life Award.

Înscrieți-vă acum! Termenul limită pentru depunere propunere proiect: 20 noiembrie 2017 – 11PM (CET)