Înscrierea pentru cea de-a cincea ediție a competiției orientate spre natură organizate de HeidelbergCement va începe cu data de 11 mai până la 18 noiembrie 2021. Propunerile de proiect trebuie depuse pe acest site web până la cel târziu 18 noiembrie 2021– ora 11 PM (CET). Proiectele selectate pentru a participa la competiție vor fi făcute publice până pe 16 decembrie 2021. Numele câștigătorilor competițiilor naționale și internaționale vor fi comunicate în noiembrie și decembrie 2022. 

Echipa de proiect 

Proiectele pot fi desfășurate individual sau în echipe. Dacă participanții nu sunt majori, proiectele trebuie susținute și coordonate de un adult. În principiu, participarea este posibilă doar începând cu vârsta de 14 ani și cu acordul părinților. 

Se acceptă depunerea unui singur proiect pentru fiecare persoană sau echipă. În cazul unui proiect de echipă, fiecare echipă trebuie să desemneze un lider de proiect adult ca fiind persoana de contact pentru competiția Quarry Life Award.    

Angajații HeidelbergCement nu pot participa la  competiție. Aceștia pot însă susține o echipă oferind informații despre istoricul unei cariere, cercetările anterioare și planurile viitoare referitoare la aceasta. 

Dacă o persoană sau o echipă lucrează deja la un proiect de biodiversitate într-o carieră HeidelbergCement comandat sau început înainte de startul competiției, acest proiect nu poate fi înscris în competiție. Însă, dacă același proiect este ulterior extins sau dezvoltă un nou aspect legat de biodiversitate în 2022, atunci acest nou aspect poate fi înscris în competiție. 

Propunere de proiect (Termen limită: 18 noiembrie 2021) 

Depunerea unei propuneri de proiect este un proces simplu. Trebuie doar să urmați acești trei pași: 

1. Alegeți un domeniu și dezvoltați o idee de proiect 

Pentru a permite o concurență echitabilă tuturor participanților, competiția Quarry Life Award este împărțită în două domenii. 

Domeniul Cercetare: 

Căutăm proiecte științifice care să sporească nivelul de cunoștințe despre ecologia minieră și/sau să conducă la îmbunătățirea biodiversității, a peisajului și a gestionării apei din carierele noastre. 

Domeniul Comunitate: 

Prin acest domeniu, vizăm proiecte care vor contribui la îmbunătățirea relației dintre carieră și operațiunile noastre și comunitatea locală, precum și care vor spori nivelul de conștientizare / educare în rândul publicului larg cu privire la biodiversitatea din carierele noastre.  

2. Alegeți o carieră participantă 

Competiția Quarry Life Award vizează carierele și balastierele care aparțin HeidelbergCement Group. Se recomandă examinarea mai întâi a listei de cariere participante din țara vizată pentru a selecta cea mai bună locație pentru ideea voastră de proiect. 

Fiecare carieră participantă va include o descriere a amplasamentului, habitatelor, florei și faunei existente acolo, precum și a proiectelor de mediu anterioare și în desfășurare. 

Pentru a consulta lista carierelor disponibile pentru cea de-a cincea ediție, faceți click pe butonul “cariere participante”  

3. Înregistrați-vă propunerea de proiect 

Pentru a vă înregistra propunerea de proiect, trebuie să vă creați un cont de utilizator făcând click pe butonul “Creare cont nou”. Apoi, veți fi rugați să introduceți datele profilului vostru. 

Completați formularul de propunere de proiect și descrieți-vă ideea de proiect explicând care sunt obiectivele proiectului, metodologia, acțiunile și activitățile, valoarea adăugată generată pentru natură, societate, site-ul de exploatare și companie, persoanele implicate sau grupurile, durata și bugetul proiectului. 

Pentru a vă ajuta să vă pregătiți propunerea de proiect offline, un formular word care conține toate câmpurile obligatorii este disponibil în ‘bara propunere de proiect’ sub butonul “Vizualizare îndrumări pentru propuneri”. 

Propunerile de proiect trebuie depuse prin intermediul contului de utilizator în limba engleză şi în limba locală. Limba engleză este obligatorie pentru participarea la competiția internațională. 

>Înscrierea se poate face până pe 18 noiembrie 2021 – 11PM (CET). 

Selectarea proiectelor (16 decembrie 2021) 

Juriul Quarry Life Award din fiecare competiție națională va selecta cele mai bune 6 Propuneri de proiect (trei pentru fiecare domeniu) până pe 16 decembrie 2021. Juriul își va baza decizia pe următoarele criterii: 

Pentru domeniul Cercetare: 

 • Metodologia propusă 
 • Fezabilitatea proiectului 
 • Inovație și creativitate 
 • Valoarea adăugată pentru știință 
 • Valoarea adăugată pentru carieră 
 • Metoda propusă pentru comunicarea rezultatelor proiectului 
 • Implicarea părților interesate locale 

Pentru domeniul Comunitate: 

 • Valoarea educațională și sporirea nivelului de conștientizare 
 • Valoarea adăugată pentru comunitate   
 • Implicarea părților interesate locale 
 • Valoarea adăugată pentru carieră 
 • Fezabilitatea proiectului 
 • Metodologia propusă 
 • Inovație și creativitate 

>Cele 6 ‘Propuneri de proiect’ acceptate pentru fiecare competiție națională vor deveni apoi ‘Proiecte’. 

Activitatea de cercetare în cadrul proiectului (ianuarie - septembrie 2022) 

Fiecare proiect va avea o pagină de proiect pe site-ul web pentru postarea de actualizări, rezultate, materiale video şi fotografii. Participanților li se recomandă să utilizeze aceste bloguri și să le actualizeze regulat. Acestea nu doar generează vizibilitate asupra activității participantului, ci le și permite membrilor juriilor naționale și internaționale să urmărească evoluția proiectelor (înainte și după vizita lor în site-ul fiecărui proiect). Se recomandă postarea mesajelor în limba engleză în beneficiul publicului internațional și al juriului internațional. 

Proiectele vor primi o mică contribuție financiară din partea HeidelbergCement, stabilită de fiecare țară în parte. Orice contribuție solicitată trebuie inclusă în propunerea de proiect. Fondurile trebuie utilizate exclusiv pentru susținerea proiectului. 

Toți concurenții vor primi un instructaj specific privind securitatea și sănătatea în muncă din partea echipei de pe amplasament, înainte de a începe orice lucrare în cariera/balastiera respectivă. Toți concurenții trebuie să respecte regulamentele şi regulile specifice carierei în materie de securitate și sănătate în muncă, prezentate în cadrul întâlnirii de instructaj menționate mai sus. Orice persoană care nu respectă aceste regulamente va fi descalificată imediat (în cazul unei echipe, întreaga echipă va fi descalificată, așadar asigurați-vă că respectați regulile privind siguranţa!). În plus, toți membrii echipei trebuie să semneze un formular de consimțământ privind protecția datelor. 

Raportul final de proiect (Termen limită – 15 septembrie 2022) 

Raportul final de proiect nu trebuie să depășească 10 pagini + Anexe (teză de licență sau master, referințe, liste de specii, hărți, planuri, imagini). 

Rapoartele finale trebuie să cuprindă următoarele elemente. 

Pentru proiectele din domeniul Cercetare: 

 • Sumar (0,5 pagini) 
 • Introducere  

  • Pentru proiectele care dezvoltă un proiect anterior, scrieți un rezumat al acțiunilor care au fost desfășurate deja ca parte a proiectului anterior. 
  • Obiectivele proiectului 
 • Metode: o descriere detaliată a metodelor utilizate în timpul proiectului este necesară.    
 • Rezultate: trebuie subliniate rezultatele proiectului și diferențiate de discuție. 
 • Discuție: 

  • Rezultatele trebuie analizate și discutate în contextul regiunii/țării, luând în considerare alte publicații. 
  • Trebuie inclus un paragraf care să sublinieze valoarea adăugată a proiectului pentru știință și pentru carieră/companie. 
  • Sunt necesare recomandări și îndrumări pentru implementarea și dezvoltarea unor proiecte viitoare în site. 
 • Concluzii finale: un rezumat concis al rezultatelor/concluziilor proiectului și discuției. 

Pentru proiectele din domeniul Comunitate: 

 • Sumar (0,5 pag.) 
 • Introducere 

  • Pentru proiectele care dezvoltă un proiect anterior, scrieți un rezumat al acțiunilor care au fost desfășurate deja ca parte a proiectului anterior. 
  • Obiectivele proiectului 
 • Descriere: o scurtă descriere a site-ului și a membrilor echipei, precum și a publicului țintă al proiectului. 
 • Acțiuni și activități: o descriere detaliată a acțiunilor planificate sau implementate și a activităților de intervenție realizate pentru a elabora proiectul, lista părților implicate. 
 • Discuție: 

  • Echipele de proiect trebuie să discute avantajele și dezavantajele și să exemplifice experiențele. 
  • Trebuie inclus un paragraf care să sublinieze valoarea adăugată a proiectului pentru biodiversitate, societate și carieră/companie. 
  • Livrabile: sunt necesare recomandări de punere în practică și dezvoltare a proiectului. 
 • Concluzii finale: un scurt rezumat al concluziilor proiectului și discuției. 

> Limba: Rapoartele trebuie întocmite în limba engleză și în limba locală. Versiunea în limba engleză este necesară pentru a concura pentru premiile internaționale. 

Evaluarea raportului de proiect – Câștigători 2022 

Toate rapoartele de proiect sunt evaluate simultan de juriul național şi internațional care vor acorda premii naționale şi internaționale. Câștigătorii naționali vor fi anunțați în octombrie – noiembrie 2022, iar cei internaționali în decembrie 2022. 

Toate juriile vor utiliza aceleași criterii de selecție precum cele menționate pentru selectarea propunerilor de proiecte. Acestea vor revizui toate proiectele concurente luând în calcul rigoarea științifică, metodologia, valoarea adăugată generată pentru locația de exploatare, comunitate și companie, sporirea cunoștințelor despre ecologia minieră și rezultatele acțiunilor cu toate părțile interesate. 

Diferența cheie dintre evaluarea națională și cea internațională este că premiile internaționale sunt acordate proiectelor ale căror rezultate pot fi transferate între site-uri și/sau dezvoltate la scară largă (de la proiecte specifice unei locații la proiecte cu o arie de acoperire națională sau internațională, și care pot aduce beneficii activităților Grupului HeidelbergCement pe termen lung). 

Unicitatea ideii de proiect şi creativitatea vor fi factori importanți în evaluarea proiectului. De asemenea, proiectul trebuie să fie fezabil şi realist. Accentul trebuie pus pe promovarea biodiversității, îmbunătățirea cunoștințelor de biodiversitate, creșterea habitatelor şi speciilor în exploatările miniere şi aspecte de protejare a naturii. Proiectul va fi evaluat şi pentru susținerea educației şi formării, implicarea factorilor de interes şi contribuția sa la baza de date biologice HeidelbergCement și la dezvoltarea Planurilor de gestionare și a Ghidurilor în domeniul Biodiversității. 

Doriți mai multe informații? Faceți click  aici pentru a contacta coordonatorul național al Quarry Life Award. 

Premiul în bani 

Doar câștigătorul de pe primul loc din fiecare domeniu al competiției naționale va primi premiul. Suma premiului în bani va fi echivalentul a 5000 de euro în moneda locală. 

La nivel internațional, va fi selectat un câștigător pentru fiecare dintre cele șase categorii, independent de competițiile pe două domenii de la nivel național. În plus, se acordă Marele Premiu internațional pentru cel mai bun proiect. Câștigătorii internaționali vor primi următoarele premii în bani, pe lângă orice premiu național primit deja. 

Pentru fiecare dintre următoarele categorii se acordă un premiu de 10.000 de euro: 

 • Managementul biodiversității 
 • Cercetarea habitatelor și speciilor 
 • Dincolo de granițele carierei 
 • Biodiversitate & educație 
 • Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale 
 • Soluții orientate spre natură 

Marele Premiu este în valoare de 30.000 de euro. 

> Doriți mai multe informații? Contactați aici Coordonatorul național 

Înscrieți-vă acum! Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 18 noiembrie 2021 – 11PM (CET)