Познайомтеся з деякими птахами Рибальського кар’єру!

1. Дятел звичайний (Dendrocopos major)

Населяє найрізноманітніші лісові ландшафти, нерідко селиться в межах населених пунктів — у старих садах, парках, на кладовищах. Поширений по всій території Дніпропетровської області. Відіграє важливу роль в екосистемах лісу, забезпечуючи дуплами дрібних птахів. У великій кількості поїдає лісових шкідників. Взимку переходить на рослинну їжу: насіння хвойних дерев, горіхи та плоди-кісточки. В Рибальському кар’єрі селиться на ділянках з розвинутою деревною рослинністю.

2. Щиглик (Carduelis carduelis)

Надає перевагу світлим лісам, полезахисним смугам, острівним переліскам, садам, паркам. Зустрічається також на полях, що заросли бур'янами. Восени і взимку зграї щигликів широко кочують. Поширений по всій території Дніпропетровської області. Влаштовують гнізда на листяних деревах, зазвичай на кінці гілки. В якості будівельного матеріалу використовують сухі корінці, мох, траву та інші рослинні волокна. В Рибальському кар’єрі гніздиться на схилах, які заросли чагарником та білою акацією.

3. Зозуля (Сuсulus саnorus)

Живе в найрізноманітніших деревних насадженнях. Найчастіше її можна зустріти там, де гніздиться багато співочих пташок, яким зозуля підкладає свої яйця (насамперед очеретянкам, вільшанкам, плискам, кропив'янкам). Поширена по всій території Дніпропетровської області. Живляться гусінню, жуками, мухами, інколи ягодами. Це єдиний птах, що знищує волохату гусінь. В Рибальському кар’єрі підкладає яйця у гнізда сірих кропив’янок.

4. Сорокопуд терновий (Lаnius соllurio)

Живе на відкритих місцевостях з чагарниковими заростями і високою травою. Охоче селиться на лісових галявинах, у молодих лісопосадках і сільській місцевості. Поширений по всій території Дніпропетровської області. На гніздовій ділянці зазвичай ростуть колючі чагарники: малина, ожина, шипшина, терен. Живляться різноманітними комахами — жуками, метеликами та сарановими, інколи ловить молодих ящірок, мишей. В Рибальському кар’єрі гніздиться на ділянках, які заросли чагарниками.

5. Одуд (Uрuра ерорs)

Єдиний представник ряду одудоподібних в Україні. Поширений по всій території Дніпропетровської області. Найчастіше зустрічається на луках або пасовищах. Багато часу проводить на землі, полюючи на комах. Гніздиться в різноманітних порожнинах: дуплах, норах, щілинах тощо. В Рибальському кар’єрі селиться по східному борту в норах глиняного урвища.

6. Сиворакша (Соrасіas garrulous)

В Україні прилітають на місця гніздування на початку травня. Заселяє нори у схилах урвищ, нерідко поряд із бджолоїдкою, інколи дупла. Гніздиться окремими парами або колоніями до 5 пар. Поширена по всій території Дніпропетровської області. Живляться переважно шкідливими комахами. Занесена до Червоних книг України і Дніпропетровської області (статус рідкісний). В Рибальському кар’єрі гніздиться дві пари в норах глиняного урвища по східному борту.

7. Зяблик (Fringilla coelebs)

Назва птаха пов'язана зі здатністю добре переносити холод. Гніздиться і мігрує по всій території України, регулярно зимує. Мешкає в лісах і парках всіх типів, часто біля самого житла людини. Поширений по всій території Дніпропетровської області. Гнізда будує на деревах, маскуючи їх мохом і лишайниками. Живляться насінням і зеленими частинами рослин, влітку — також комахами й іншими безхребетними, якими вигодовує і пташенят. В Рибальському кар’єрі селиться на ділянках з розвинутою деревною рослинністю.

8. Бджолоїдка (Меrорs аріаster)

Гніздиться, як правило, колоніями, які налічують інколи до декількох сотень пар. Поширена по всій території Дніпропетровської області. Живляться різноманітними комахами, яких ловлять нальоту — бджолами, осами, джмелями, жуками, бабками, цикадами тощо. Оселяючись поблизу від пасіки, можуть завдавати певної шкоди. В Рибальському кар’єрі селиться в норах глиняного урвища по східному борту. Чисельність колонії досягає 150 пар.

9. Плиска жовта (Motacilla flava)

Поширена по всій території Дніпропетровської області. Тримається на відкритих місцевостях: у степу, полі, на вологих луках та болотах. Раціон харчування складають дрібні безхребетні тварини: павуки, клопи, веснянки, твердокрилі, мухи, гусінь, метелики, комарі і мурахи. Поживу, зазвичай, шукають на землі, швидко пересуваючись серед трави. Гніздо будує на землі. В Рибальському кар’єрі селиться на відкритих ділянках.

10. Сойка (Garrulus glandarius)

Сойка – переважно мешканець лісів, селиться у всіх його типах, віддаючи перевагу старим деревам. Також її можна зустріти в посадках та у старих парках. Поширена на всій території Дніпропетровської області. Живиться рослинною та тваринною їжею (останньою особливо при годуванні пташенят). В Рибальському кар’єрі селиться на ділянках з розвинутою деревною рослинністю.

11. Боривітер звичайний (Falco tinnunculus)

Боривітер – рухливий та хижий птах з родини соколових, що досить добре літає і часто подає голос. Живиться головним чином крупними комахами, але іноді ловить птахів, мишоподібних гризунів, ящірок. В Рибальському кар’єрі гніздиться одна пара.

12. Сич хатній (Athene noctua)

Хатній сич – осілий і переважно нічний птах з ряду совоподібних, проте він добре бачить вдень й іноді полює при сонячному світлі. Поширений на всій території Дніпропетровської області. В раціон цієї маленької сови входять мишоподібні гризуни, великі комахи та дрібні птахи. Занесений до Червоної книги Дніпропетровської області (статус вразливий). В Рибальському кар’єрі одна пара сичів гніздиться в норі серед колонії берегових ластівок.

13. Підсоколик великий (Falco subbuteo)

Невеликий витончений сокіл з довгими загостреними крилами і клиноподібним хвостом. Самки виглядають дещо більшими за самців. Живиться переважно птахами, меншою мірою комахами. Здобич ловить у повітрі нальоту, хапаючи лапами, а дрібних комах - дзьобом. Занесений до Червоної книги Дніпропетровської області (статус рідкісний). В Рибальському кар’єрі полює на берегових ластівок.

14. Кам’янка лиса (Оenanthe plesсhanka)

Кам’янка лиса отримала свою назву через контрастне біле забарвлення верху голови у самців. Живиться переважно комахами. Занесена до Червоної книги Дніпропетровської області (статус вразливий). Робить гніздо у норах, щілинах та нішах. В Рибальському кар’єрі п’ять пар лисих кам’янок мешкають на кам’янистих ділянках.

15. Ластівка берегова (Riparia riparia)

Найдрібніша з усіх наших ластівок. Поширена на всій території Дніпропетровської області. На відміну від інших видів ластівок, оселяється колоніями на берегах річок, схилах ярів та балок, старих піщаних або глинистих кар’єрах. Живляться комахами, яких ловить у польоті. Колонія берегових ластівок у глиняному урвищі східного борту Рибальського кар’єру нараховує понад 600 гніздових пар.

 

Інформацію надано Дніпропетровським осередком Українського товариства охорони птахів.

Фотографії Вячеслава Кайстро, Оксани Ралдугіної, Віктора Севідова.