POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE QUARRY LIFE AWARD ROMÂNIA

Împart responsabilitatea pentru prelucrarea datelor pe aceste website-uri și în timpul desfășurării Quarry Life Award:

HeidelbergCement AG (în continuare “HCAG”)
Reprezentată de:

Dr. Dominik von Achten, Chairman
René Aldach
Kevin Gluskie
Hakan Gurdal
Ernest Jelito
Dr. Nicola Kimm
Dennis Lentz
Jon Morrish
Chris Ward
 

Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germania

Tel: +49 6221-481-0
Fax: +49 6221-481-13217
E-Mail: info@heidelbergcement.com

Responsabil cu protecția datelor:
+49 6221 481 34567
datenschutz@heidelbergcement.com

și 

HeidelbergCement România SA (în continuare “HCRo”)
Reprezentată de: 

Dr. Florian Aldea, Președinte - Director general
Ernest Jelito
Christian Mikli

șos. București-Ploiești 1A,
Bucharest Business Park, clădirea C2
013681 București
România

Tel: +40 21 311 59 76
Fax: +40 21 311 59 74
E-Mail: heidelbergcement@heidelbergcement.ro 

Responsabil cu protecția datelor:
+40 723 659 047 
rpd@heidelbergcement.ro

Operatorii sunt denumiți în continuare în mod colectiv drept "noi".

1. Colectarea și prelucrarea datelor; operatori asociați

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați printr-un formular de înregistrare pe website-urile noastre sau prin orice alte mijloace, de exemplu prin e-mail. În plus, colectăm și prelucrăm datele obținute în timpul utilizării website-ului nostru. Prelucrarea datelor dumneavoastră se face în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) al UE și legislația locală aplicabilă privind protecția datelor. Date cu caracter personal înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată. Mai jos vă prezentăm informații detaliate despre datele pe care le prelucrăm, modalitățile de prelucrare și temeiul juridic aplicabil. În plus, vă informăm despre drepturile dumneavoastră și durata de stocare a datelor.

HCAG și xxx colaborează îndeaproape în cadrul competiției Quarry Life Award, respectiv în ceea ce privește prezentarea competiției pe aceste website-uri și implementarea competiției propriu-zise. Acest lucru este valabil și în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Părțile au stabilit împreună ordinea de prelucrare a datelor cu caracter personal în fiecare secțiune de prelucrare. Astfel, sunt numiți operatori asociați (Articolul 26 GDPR) pentru protecția datelor cu caracter personal în secțiunile de prelucrare descrise mai jos.

HCAG este organizatorul Quarry Life Award și decide câștigătorii la nivel internațional (v. Termeni & Condiții și Mod de participare). HCAG pune la dispoziție și infrastructura tehnică pentru website-ul Quarry Life Award. Există însă o competiție separată pentru fiecare țară, în care subsidiara locală a HCAG, în acest caz HCRo, evaluează în mod independent proiectele înscrise și selectează câștigătorii, iar în plus se ocupă de și controlează mediatizarea Quarry Life Award la nivel național. Astfel, procesele de prelucrare a datelor descrise în secțiunile 2-7 sunt realizate de ambii operatori. Ambii operatori sunt competenți pentru prelucrarea datelor, conform descrierii de mai jos, dacă nu se menționează altfel în mod expres.

2. Prelucrarea datelor pentru înscrierea și participarea la competiția Quarry Life Award

Pentru a participa la competiția Quarry Life Award, este necesară crearea unui cont de utilizator. Înainte de a transmite o propunere de proiect, trebuie să vă creați un cont pe website-ul Quarry Life Award (ex. https://www.quarrylifeaward.com). Pentru a crea un cont, trebuie să ne furnizați adresa de e-mail, numele, prenumele și adresa de corespondență. După transmiterea acestor date cu caracter personal în formularul de înregistrare, veți primi un e-mail de confirmare în care trebuie să dați clic pe un link pentru a vă confirma înregistrarea. Acest e-mail de confirmare este necesar pentru a verifica dacă sunteți deținătorul adresei de e-mail introdusă. Fără a da clic pe acest link, înregistrarea nu va fi activată. În acest caz, vom șterge datele cu caracter personal în general după 48 de ore.

Prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu Art. 6 (1) alineatul 1 litera (b) din GDPR cu scopul de a ne identifica partenerul contractual și de a crea contul aferent pe website-ul Quarry Life Awards, dar și de a transmite către dumneavoastră mesajele necesare pentru participarea la competiția Quarry Life Award sau dacă doriți să primiți o nouă parolă.

În măsura în care sunt incluse date cu caracter personal în informațiile încărcate în Contul de utilizator în timpul competiției și/sau în Rapoartele de proiect, prelucrăm aceste informații în scopul participării la competiție și, ulterior, în conformitate cu Art. 6 (1) alineatul 1 litera (b) din GDPR. În plus, toate informațiile încărcate în Contul de utilizator pe durata concursului și în Rapoartele de proiect ale primelor șase proiecte vor fi făcute publice pe website-ul Quarry Life Award. Aceste informații și Rapoarte de proiect nu trebuie să includă datele cu caracter personal ale concurenților sau terților. 

Însă, dacă se includ date cu caracter personal, avem interesul legitim de a prelucra aceste date cu caracter personal pentru că, prin Quarry Life Award, ne facem publice eforturile de dezvoltare durabilă și, astfel, trebuie să prezentăm competițiile desfășurate în prezent și în trecut pe website-ul Quarry Life Award. Din același motiv, avem interesul legitim de a publica nume și imagini cu câștigătorii la nivel național și internațional, inclusiv de a transmite aceste date cu caracter personal în presa națională și internațională. Temeiul juridic pentru prelucrare este Art. 6 (1) alineatul 1 litera (f) din GDPR.

În plus, informațiile pe care ni le furnizați prin participarea la competiție vor fi prelucrate în conformitate cu Art. 6 (1) alineatul 1 litera (b) din GDPR de coordonatorii internaționali și naționali, precum și de membrii juriului național și internațional, cu scopul evaluării și publicării proiectelor.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în momentul în care ne contactați

Dacă ne furnizați date cu caracter personal când ne contactați, de ex. prin e-mail, colectăm și prelucrăm datele în conformitate cu Art. 6 (1) alineatul 1 litera (b) din GDPR pentru derularea unui contract cu dvs. sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract sau în conformitate cu Art. 6 (1) alineatul 1 litera (f) din GDPR în scopul interesului nostru legitim de a răspunde solicitării dvs.

Dacă adresați o întrebare sau o solicitare unuia dintre noi, dar operatorul căruia îi este adresată constată că doar celălalt operator poate răspunde sau duce la îndeplinire cererea respectivă, atunci operatorul căruia i-a fost adresată va transmite întrebarea sau solicitarea dvs. direct celuilalt operator. 

4. Prelucrarea datelor prin intermediul cookie-urilor și fișierelor jurnal

Website-ul nostru utilizează doar cookie-ul de sesiune necesar “has_js”.  Utilizăm acest cookie pentru a detecta dacă browser-ul permite sau nu JavaScript. Cookie-ul este șters după sesiunea din browser.

Conform legislației aplicabile, cookie-urile necesare nu necesită consimțământul utilizatorului.

Puteți configura browser-ul web astfel încât cookie-urile necesare să fie de asemenea blocate, dar în acest caz nu veți putea utiliza website-ul în mod corespunzător.

Dacă datele prelucrate cu ajutorul cookie-urilor necesare pot fi vizualizate în cazuri individuale ca având legătură cu o persoană, temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este Art. 6 (1) litera (f) din GDPR, deoarece avem un interes legitim pentru operarea website-ului.

În plus, în conformitate cu Art. 6 (1) alineatul 1 litera (f) din GDPR, fiecare pagină web utilizează fișiere jurnal, respectiv pentru fiecare impresie pe pagină, datele de acces sunt salvate în jurnalul de server. Înregistrările de date salvate conțin următoarele detalii:

  • Adresa IP, data, ora, fișierul accesat, statusul, solicitarea trimisă de browser către server, cantitatea de date transmisă și pagina web din care ați accesat pagina solicitată (sursă) precum și
  • Informații despre produs și versiune ale browser-ului utilizat, sistemul de operare și țara de origine.

Datele din jurnal vor fi șterse la fiecare 14 zile în mod obișnuit, ceea ce înseamnă că orice date conținute vor fi șterse ireversibil. Această stocare temporară are unicul scop de a ne proteja website-urile împotriva atacurilor sau utilizării abuzive. Nu utilizăm datele din jurnal dincolo de acest scop.

5. OpenStreetMap

Acest website utilizează serviciile de hărți furnizate de OpenStreetMap Foundation, St John’s Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, United Kingdom (abreviat OSMF). Browser-ul dvs. de Internet sau aplicația se vor conecta la serverele operate de OSMF situate în Regatul Unit și în alte țări. Operatorul acestui site nu are control asupra acestor conectări și asupra prelucrării datelor dvs. de către OSMF. Puteți găsi mai multe informații despre prelucrarea datelor utilizatorilor de către OSMF în politica lor privind confidențialitatea https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy

Integrarea OpenStreetMap și, astfel, prelucrarea datelor dvs. conform descrierii de mai sus, au loc în temeiul juridic de la Art. 6 (1) alineatul 1 litera (f) din GDPR datorită interesului nostru legitim de a facilita identificarea locațiilor pe care le-am indicat pe website-ul nostru și, astfel, de a face website-urile mai atractive pentru vizitatorii noștri.

6. Criptare

Datele introduse pe website-ul nostru sunt transferate în formă criptată (SSL). Luăm măsuri tehnice și organizatorice pentru a ne securiza website-ul și alte sisteme împotriva pierderii, distrugerii, accesării, modificării sau transmiterii datelor dvs. de către persoane neautorizate.

7. Categorii de destinatari ale datelor cu caracter personal; transferuri de date către un stat terț

Furnizorii de servicii și agenții auxiliari la care apelăm în legătură cu website-ul, de ex. furnizori de servicii de găzduire, agenții, furnizori de servicii IT, precum și furnizorul de servicii menționat în sec. 5 a prezentei Politici de Confidențialitate, pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal. Totuși, în măsura în care acești furnizori de servicii și agenți auxiliari prelucrează datele în numele nostru, aceștia acționează doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și am încheiat contracte corespunzătoare cu aceștia. Acest lucru se aplică în mod corespunzător furnizorilor de servicii al căror sediu este înregistrat într-un stat terț (în afara UE/SEE). Este de asemenea posibil să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal altor entități ale Grupului HeidelbergCement în scopuri de prelucrare aferente precum cele în care ați transmis inițial informații personale. Anumite astfel de entități sunt situate în țări care nu se consideră că oferă același nivel de protecție a datelor precum țările din cadrul SEE. Totuși, le obligăm în baza unor contracte corespunzătoare să vă protejeze datele.

8. Drepturile dvs.; organismul competent

Am stabilit de comun acord obligațiile pe care să le îndeplinească fiecare parte în baza GDPR. Aceasta se referă în special la exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndeplinirea obligațiilor de informare în baza Articolelor 13 și 14 ale GDPR.

Le furnizăm persoanelor vizate orice informații menționate în Articolele 13 și 14 din GDPR în mod gratuit, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și uzual. În acest scop, fiecare dintre noi va pune la dispoziția celeilalte părți toate informațiile necesare legate de domeniul de operare respectiv. În prezent, niciuna dintre părți nu prelucrează alte date ale vizitatorilor website-ului sau utilizatorilor înregistrați în afara celor descrise în prezenta Politică de Confidențialitate. 

Conform Art. 15 din GDPR, aveți dreptul de a accesa gratuit datele cu caracter personal care vă privesc și informațiile despre prelucrare. În plus, conform Art. 16-18 din GDPR, aveți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și la ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării.

În condițiile Art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără piedici.

În plus, în conformitate cu Art. 21 (1) din GDPR, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul literei (e) sau (f) a Art. 6 (1) alineatul 1 din GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, conform Art. 21 (2) din GDPR, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs., puteți retrage acest consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Ne vom conforma solicitărilor de mai sus dacă și în măsura în care o astfel de conformare este impusă de legislația aplicabilă.  

Vă rugăm să transmiteți orice solicitare privind datele cu caracter personal la detaliile de contact menționate la începutul prezentei Politici de Confidențialitate. Sunteți liberi să alegeți operatorul căruia doriți să îi adresați cererea.

În principiu, informațiile persoanelor vizate sunt furnizate de partea către care persoana vizată și-a afirmat drepturile.

Ne vom informa reciproc fără întârziere cu privire la exercitarea drepturilor unei persoane vizate și îi vom oferi celeilalte părți toate informațiile necesare legate de dreptul de acces.

Fiecare persoană vizată are dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere cu privire la presupusa încălcare.

Autoritatea de supraveghere pentru HCAG este:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Tel.: 0711/615541-0
FAX: 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Autoritatea de supraveghere pentru HCRo este:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal, adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

9. Perioada de stocare a datelor și ștergerea de rutină

Dacă nu se menționează altfel mai sus în mod explicit, prelucrăm și stocăm date cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru a îndeplini scopul prelucrării, sau atât timp și în măsura în care suntem obligați să prelucrăm și/sau să stocăm astfel de date în baza legislației locale. 

Dacă scopul prelucrării nu se mai aplică sau expiră perioada de retenție aplicabilă la nivel local, vom șterge datele ca o măsură de rutină sau vom restricționa prelucrarea datelor în conformitate cu legislația locală aplicabilă.