Joi, 18/08/2016 - 12:14

Projektni tim NVO „Zeleno polje Kakanj“, u okviru svoih projektnih aktivnosti, vezanih za projekat „Oprez je majka mudrosti“, posjetio je kamenolom Ribnica u Kaknju. Nakon potvrđivanja da na kamenolomu obitava bogat biljni i životinjski svijet, posjetili smo određene pozicije, kao startne za prikupljanje podataka o gljivama. Vegetaciski i klimatski uslovi, te procjena tla, ukazuju da je ovo područje obilovalo staništima različitih vrsta gljiva.U ovom periodu godine, te zbog temperaturnih oscilacija, pojava prvih proljetnih gljiva je zakasnila, u odnosu na prethodne godine.

Project team NGO "Zeleno polje Kakanj" working on its project "Caution is the mother of wisdom" visited Ribnica Quarry in Kakanj. After confirming that the quarry is rich with flora and fauna, we visited certain locations which are the starting points for collecting data about mushrooms. Vegetation and climate conditions as well as the soil assessment show that this area have been rich in different types of mushrooms. Due to the period of the year (april) and weather oscilations appearance of first mushrooms was dealyed compared to the previous year.