На Рибальському кар’єрі існують два природних джерела (на південному і західному схилах). Біля них формується особливий тип рослинності. Ось що показали результати хімічного аналізу джерельної води: класифікація води за величиною мінералізації (за сумою іонів) - вода прісна (до 1 г/л), концентрація гідрокарбонат-іонів, виражена в ммоль / л, більше, ніж сумарна концентрація катіонів кальцію і магнію: [НСО 3]> [Ca2 +] + [Mg2 +]. Жорсткість води наближається до ГДК.