W dniu 2 maja 2022 r., w naszym projekcie wzięli udział członkowie sosnowieckiego Programu Aktywności Lokalnej - Klub dla Mieszkańców „Konstantynów”. Byli to zarówno obywatele Polski, Czech, jak i Ukrainy. Nie bez znaczenia był także przekrój wiekowy. W sadzeniu drzew, wysiewaniu łąki kwietnej i innych pracach brali udział zarówno dorośli, jak i dzieci. Dla seniorów była to okazja do aktywizacji zajęciowej.

Na początku udaliśmy się do siedziby kopalni. Kierownik omówił zasady BHP oraz opowiedział zebranym o pracy zakładu i poszczególnych frakcjach surowców. Natomiast na terenie projektu wszyscy zainteresowani zostali podzieleni na grupy. Każda z nich miała inne zadanie. A było to: posadzenie 800 sztuk drzew i krzewów (olch, buków, dębów, szakłaku), przygotowanie terenu i wysiew nasion łąki kwietnej oraz obsadzenie bylinami terenu wokół zbiornika wodnego.

Niezwykle budujące było to, że wszyscy ochoczo zaangażowali się w pomoc przyrodzie. W przerwie między pracami opowiedzieliśmy zebranej grupie osób o tym , że bez pomocy ze strony ludzi, niektórym gatunkom grozi wyginięcie. Uczestnicy projektu mogli posłuchać o: zarządzaniu bioróżnorodnością, bogactwie gatunkowym, w tym rzadkich ptaków na terenie KSM Ruda oraz o roli małych zbiorników wodnych i łąk kwietnych. Wspólna praca i rozmowy, pozwoliły nam ocenić, że istnieje pilna potrzeba zajęcia się bezpośrednimi i pośrednimi czynnikami powodującymi zmniejszanie się bioróżnorodności.