Politica de confidențialitate HeidelbergCement AG

Responsabil pentru prelucrarea datelor pe aceste site-uri web:

HeidelbergCement AG (în continuare „noi”)
Reprezentată de:

Dr. Dominik von Achten, Președinte
Dr. Lorenz Näger, Vicepreședinte
Kevin Gluskie
Hakan Gurdal
Jon Morrish
Ernest Jelito
​Chris Ward

Berliner Straße 6
D-69120 Heidelberg
Germania

Telefon: +49 6221-481-0
Fax: +49 6221-481-13217
E-mail:  info@heidelbergcement.com

Responsabilul cu protecția datelor:

+49 6221 481 34567
datenschutz@heidelbergcement.com

1. Colectarea și prelucrarea datelor

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal în măsura în care ne transmiteți un formular de înscriere pe site-ul nostru web sau prin orice altă modalitate cum ar fi, de exemplu, e-mail-ul. De asemenea, colectăm și prelucrăm datele care apar în timpul utilizării site-ului nostru web. Prelucrarea datelor dvs. este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE („GDPR”) și a Ghidurilor Grupului de Lucru Art. 29, Legea germană privind protecția datelor (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) și Legea germană privind telemedia (Telemediengesetz - TMG). Date personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă și care sunt protejate în temeiul Legislației privind protecția datelor. Mai jos vă informăm în detaliu despre datele pe care le prelucrăm, în ce mod și pe ce temei juridic. De asemenea, vă informăm cu privire la drepturile dvs. și la durata de stocare a datelor dvs.

2. Prelucrarea datelor pentru înregistrarea și participarea la Competiția Quarry Life Award;

Pentru a participa la competiția Quarry Life Award, este necesar un cont de utilizator. Înainte de a depune o propunere de proiect, trebuie să creați un cont de utilizator pe site-ul web Quarry Life Award (ex. https://www.quarrylifeaward.com). Pentru crearea unui cont, trebuie să ne furnizați într-o primă fază doar adresa dvs. de e-mail. După trimiterea adresei dvs. de e-mail în formularul de înregistrare, primiți un e-mail de confirmare în care trebuie să faceți clic pe un link pentru a confirma înregistrarea dvs. Acest e-mail de confirmare este necesar pentru a verifica faptul că dvs. sunteți proprietarul adresei de e-mail introduse. Dacă nu veți face clic pe acest link, nu veți fi înregistrat(ă). În acest caz, vom șterge adresa dvs. de e-mail după o perioadă scurtă de timp, ca procedură de rutină.

Prelucrăm adresa de e-mail și parola dvs. în conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 litera (b) din GDPR numai în scopul de a vă oferi contul pe site-ul web Quarry Life Award și de a vă trimite mesajele necesare pentru participarea dvs. în competiția Quarry Life Award.

După confirmarea înregistrării, puteți să ne transmiteți prenumele, numele, ocupația, organizația/universitatea dvs. și țara competiției la care veți participa. Avem nevoie de aceste date pentru participarea dvs. la competiție,în conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 litera(b) din GDPR.

În cazul în care date cu caracter personal sunt incluse în informațiile încărcate pe contul de utilizator în timpul Competiției și/sau în Rapoartele de proiect, prelucrăm aceste date în conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 litera(b) din GDPR în scopul participării dvs. în Competiție. Toate informațiile publicate de Concurenți pe contul de utilizator în timpul Competiției cât și în Rapoarte de proiect ale celor șașe Propuneri de proiect vor fi date publice pe site-ul web Quarry Life Award. Aceste informații și Rapoarte de proiect nu trebuie să conțină date cu caracter personal ale Concurenților sau terților. Cu toate acestea, dacă sunt folosite date cu caracter personal, HeidelbergCement are un interes legitim să le prelucreze, deoarece prin intermediul acestei Competiții, HeidelbergCement comunică public demersurile pentru sustenabilitate și prin urmare trebuie să prezinte pe site-ul web Quarry Life Award edițiile prezente și pe cele recente ale Competiției. Din același motiv, HeidelbergCement are un interes legitim să publice numele și fotografiile câștigătorilor Competiției la nivel național și internațional cât și ale Votulului publicului, inclusiv prin transmiterea acestor date cu caracter personal către presa națională și internațională. Baza legală pentru prelucrare este art. 6 (1) alin. 1 litera(b) din GDPR. 

În plus, informațiile pe care ni le furnizați prin participarea la o competiție, vor fi prelucrate în conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 litera (b) din GDPR de către Coordonatorii internaționali și naționali, precum și de către membrii Juriului național și internațional în scopul evaluării și publicării proiectelor.

Desigur, ne puteți furniza mai multe date în momentul în care participați și depuneți propunerea și raportul dvs. final. Dacă ne furnizați aceste date, ne dați consimțământul dvs. să salvăm aceste date pe serverele noastre și să le punem la dispoziția Coordonatorilor internaționali și naționali, precum și membrilor Juriului național și internațional. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment fără a oferi vreo motivație, contactând-ne prin intermediul detaliilor de contact menționate mai sus. Dacă vă retrageți consimțământul, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Cu toate acestea, trebuie doar să ștergem datele pe care le-am colectat pe baza consimțământului dvs. Datele colectate și prelucrate pe baza altor temeiuri juridice pot continua să fie prelucrate atâta timp cât sunt îndeplinite cerințele pentru aceste temeiuri legale.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul participării la votul public

Pentru a asigura un proces echitabil de votare și pentru a împiedica votul dublu, toți alegătorii trebuie să se înregistreze cu adresa lor de e-mail și cu o parolă. După trimiterea adresei dvs. de e-mail în formularul nostru de înregistrare, primiți un e-mail de confirmare în care trebuie să faceți clic pe un link pentru a confirma înregistrarea dvs. Acest e-mail de confirmare este necesar pentru a verifica faptul că dvs. sunteți proprietarul adresei de e-mail introduse. Dacă nu veți face clic pe acest link, nu veți fi înregistrat(ă). În acest caz, vom șterge adresa dvs. de e-mail după o perioadă scurtă de timp, ca procedură de rutină. Folosim datele cu caracter personal puse la dispoziție de dvs. în baza temeiului juridic prevăzut de art. 6 (1) alin. 1 litera (f) din GDPR exclusiv cu scopul de a asigura un proces echitabil de votare și de a împiedica votul dublu, care este interesul nostru legitim. Datele dvs. vor fi șterse la scurt timp după încheierea perioadei de votare.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în momentul în care ne contactați

Dacă ne furnizați date cu caracter personal atunci când ne contactați, de ex., prin e-mail, colectăm și prelucrăm datele dvs. în conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 litera (b) din GDPR pentru îndeplinirea unui contract cu dvs. sau pentru a lua măsurile solicitate de dvs. înainte de a încheia un contract sau în conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 litera (f) din GDPR în scopul interesului nostru legitim pentru a răspunde la solicitarea dvs. Este posibil să fie necesar ca noi să redirecționăm solicitarea dvs. și datele dvs. către o societate afiliată pentru a vă putea răspunde. Nu folosim datele dvs. în afară de aceste scopuri. Vă rugăm să consultați și informațiile suplimentare cu privire la drepturile dvs. din sec. 11 a prezentei Politici de confidențialitate. Ștergem datele cu caracter personal trimise împreună cu solicitarea dvs. la 2 (două) luni după ce v-am răspuns sau am redirecționat aceste solicitări, cu excepția cazului în care se aplică un alt temei juridic pentru stocare. Vă rugăm să consultați și informațiile suplimentare cu privire la stocarea datelor dvs. din sec. 12 a prezentei Politici de confidențialitate.

5. Prelucrarea datelor prin intermediul modulelor cookie și a fișierelor-jurnal

În conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 litera (f) din GDPR, site-ul nostru web folosește așa-numitele module cookie de care avem nevoie pentru a asigura toate funcțiile site-urilor noastre web, dar și pentru a analiza comportamentul dvs. pe site-urile noastre web. Un modul cookie este un fișier mic care stochează anumite informații despre dispozitivul de acces al unui utilizator (PC, tabletă, telefon smart etc.) pe dispozitivul respectiv. Când dispozitivul respectiv accesează site-ul web al server-ului nostru, server-ul comunică cu aceste module cookie. Server-ul poate evalua informațiile stocate în modulul cookie prin diferite metode. Modulele cookie ne permit, de ex., să recunoaștem și să urmărim utilizatorii. Facem acest lucru pentru că avem un interes legitim de a optimiza site-urile noastre web și de a îmbunătăți experiența utilizatorilor noștri. Folosim module cookie de sesiune care vor fi șterse în mod automat după încheierea sesiunii de navigare, precum și module cookie persistente care rămân pe dispozitiv pentru o perioadă prestabilită de timp.

Puteți șterge modulele cookie în orice moment din browser-ul dvs. În plus, puteți accepta sau dezactiva modulele cookie complet sau pentru anumite site-uri web prin intermediul setărilor browser-ului dvs. Pentru informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin intermediul modulelor cookie, consultați secțiunea 6 din prezenta Politică de confidențialitate, referitoare la Google Analytics.

Totodată, în conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 litera (f) din GDPR, fiecare pagină de web utilizează fișiere de jurnal, respectiv, pentru fiecare afișare de pagină, datele de acces sunt salvate în jurnalul server-ului. Evidența datelor salvate include următoarele detalii:

  • adresa dvs. IP, data, ora, fișierul accesat, starea, solicitarea pe care browser-ul dvs. a trimis-o către server, cantitatea de date transmise și pagina de web de pe care ați accesat pagina solicitată (referința), precum și
  • informații despre produsul și versiunea de browser utilizat, sistemul dvs. de operare și țara de origine.

Datele de jurnal vor fi șterse la fiecare 14 zile ca procedură de rutină, respectiv toate datele conținute vor fi șterse definitiv. Această stocare temporară este realizată doar pentru protejarea site-urilor noastre web împotriva atacurilor sau a utilizării abuzive. Nu folosim datele de jurnal în afară de acest scop.

6. Google Analytics

În conformitate cu art. 6 (1) alin. 1 litera (f) din GDPR, acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu online furnizat de Google, Inc. cu sediul legal în SUA („Google”). Google Analytics utilizează module cookie, fișiere text instalate pe calculatorul dvs., pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) vor fi transmise de regulă către și stocate de către Google pe servere din Statele Unite.

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016, sunt permise transferurile de la un operator sau de la o persoană împuternicită de operator în Uniunea Europeană către organizații din SUA care și-au autocertificat adeziunea la principiile Scutului de confidențialitate UE-S.U.A. către Departamentul Comerțului și s-au angajat să le respecte. Google și-a autocertificat aderarea la principiile Scutului de confidențialitate UE-S.U.A. și s-a angajat să le respecte.

În cazul activării anonimizării IP pe acest site web, Google va scurta în prealabil adresa IP pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru alte părți din Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP integrală este trimisă către și scurtată de către servere Google în SUA. Anonimizarea adresei IP este activă pe acest site web. În numele nostru, Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a site-ului web, al compilării de rapoarte privind activitatea site-ului web și al furnizării altor servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului către furnizorul site-ului web. Avem un interes legitim să analizăm comportamentul utilizatorilor pentru a optimiza site-urile noastre web și marketing-ul nostru.

Puteți dezactiva utilizarea modulelor cookies selectând setările corespunzătoare pe browser-ul dvs. De asemenea, puteți prevenirea colectării și a utilizării de către Google a datelor (module cookie și adresă IP) descărcând și instalând conectorul de browser disponibil la adresa: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Vă rugăm să rețineți că trebuie să dezactivați urmărirea pentru fiecare browser utilizat pentru a preveni în totalitate monitorizare din Google Analytics. De asemenea, vă rugăm să rețineți că veți fi monitorizat(ă) din nou dacă ștergeți modulul cookie de exprimare a refuzului sau când expiră acesta.

Pentru informații suplimentare privind Politica de confidențialitate Google, vă rugăm să vizitați: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ (link extern către Google)

7. Google Maps

Pe site-urile noastre web folosim serviciile Google Maps, un serviciu Google Inc. cu sediul în SUA (în continuare: Google). Prin includerea acestui serviciu pe site-urile noastre web, date privind vizitatorii pot fi transferate către Google. Această prelucrare are loc în baza temeiului juridic prevăzut de art. 6 (1) alin. 1 litera(f) din GDPR ca urmare a interesului nostru legitim de a face site-urile noastre web mai atractive pentru vizitatori. Cu Google Maps putem pune la dispoziție o hartă interactivă care le permite vizitatorilor site-ului nostru web să afișeze locațiile noastre și să obțină indicații rutiere.

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016, sunt permise transferurile de la un operator sau de la o persoană împuternicită de operator în Uniunea Europeană către organizații din SUA care și-au autocertificat adeziunea la principiile Scutului de confidențialitate UE-S.U.A. către Departamentul Comerțului și s-au angajat să le respecte. Google și-a autocertificat aderarea la principiile Scutului de confidențialitate UE-S.U.A. și s-a angajat să le respecte.

Pentru informații suplimentare privind Politica de confidențialitate Google, vă rugăm să vizitați: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/ (link extern către Google)

8. Încorporarea materialelor video de pe YouTube

Pe site-urile noastre web folosim furnizorul de servicii YouTube LLC, cu sediul în SUA (în continuare: YouTube) pentru a încorpora materiale video. Atunci când redați respectivul material video, YouTube va trimite un modul cookie către browser-ul dvs. (consultați capitolul 5 din prezenta Politică de confidențialitate). Cu ajutorul acestui modul cookie, YouTube vă poate recunoaște atunci când vizitați YouTube sau orice alt site web cu materiale video YouTube încorporate. Puteți șterge modulele cookie în orice moment din browser-ul dvs. Puteți găsi informații privind prelucrarea datelor dvs. prin intermediul YouTube pe site-ul web YouTube: www.youtube.com (link extern către YouTube).

YouTube LLC este inclusă în autocertificarea Google Inc., ca făcând parte din Scutul de confidențialitate UE-S.U.A. În conformitate cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016, sunt permise transferurile de la un operator sau de la o persoană împuternicită de operator în Uniunea Europeană către organizații din SUA care și-au autocertificat adeziunea la principiile Scutului de confidențialitate UE-S.U.A. către Departamentul Comerțului și s-au angajat să le respecte. Google și-a autocertificat aderarea la principiile Scutului de confidențialitate UE-S.U.A. și s-a angajat să le respecte.

9. Criptarea

Datele introduse pe site-ul nostru web sunt transferate în formă criptată (SSL). Luăm măsuri tehnice și organizatorice pentru a securiza site-ul nostru web și alte sisteme împotriva pierderii, distrugerii, accesării, modificării sau distribuirii datelor dvs. de către persoane neautorizate.

10. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal; transferul de date către o țară terță

Furnizorii de servicii și agenții auxiliari folosiți de noi în legătură cu site-ul web, de ex. furnizorul gazdă, agențiile, furnizorii de servicii IT, precum și furnizorul de servicii menționat în capitolele 6 - 8 din prezenta Politică de confidențialitate, pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în măsura în care acești furnizori de servicii și agenți auxiliari prelucrează date în numele nostru, aceștia acționează numai în conformitate cu instrucțiunile noastre în baza unor contracte corespunzătoare semnate cu ei. Acest lucru se aplică în mod corespunzător furnizorilor de servicii care au sediul legal într-o țară terță (în afara UE/SEE). De asemenea, putem dezvălui datele cu caracter personal care vă privesc altor entități ale Grupului HeidelbergCement în scopuri de prelucrare asociate celor pentru care ați trimis inițial datele dvs. cu caracter personal. O parte dintre aceste entități se află în țări despre care nu se consideră că asigură același nivel de protecție a datelor precum țările din cadrul Spațiului Economic European(SEE). Cu toate acestea, avem încheiate contracte pentru a asigura protecția datele dvs. cu caracter personal.

11. Drepturile dvs.

În conformitate cu art. 15 din GDPR aveți dreptul de acces, cu titlu gratuit, la datele dvs. cu caracter personal și la informațiile privind prelucrarea. De asemenea, în conformitate cu art. 16-18 din GDPR aveți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și la ștergerea datelor cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării.

Potrivit condițiilor de la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole.

De asemenea, în conformitate cu art. 21 (1) din GDPR, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, în orice moment, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în temeiul prevederilor de la literele (e) sau (f) din art. 6 (1) alin. 1 din GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Vom respecta cererile menționate mai sus dacă și în măsura în care această conformitate este impusă de legile legale aplicabile.  În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, în conformitate cu art. 21 (2) din GDPR, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în acest scop de marketing, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Vă rugăm să direcționați orice solicitare cu privire la datele dvs. cu caracter personal folosind detaliile noastre de contact, astfel cum este menționat la începutul acestei Politici de confidențialitate sau în subsolul site-ului nostru web.

Fiecare persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere pentru o presupusă încălcare.

12. Perioada de stocare a datelor și ștergerea de rutină

În măsura în care nu este menționat altfel în mod explicit mai sus, prelucrăm și stocăm datele cu caracter personal numai pentru perioada care este necesară pentru a răspunde scopului prelucrării sau cât timp și în măsura în care legile statutare ne obligă să prelucrăm și/sau să stocăm datele respective.

În cazul în care nu se mai aplică scopul prelucrării sau expiră cerința legală aplicabilă privind păstrare, ca procedură de rutină, vom șterge sau vom restricționa prelucrarea datelor în conformitate cu legile statutare aplicabile.