Descriere: 

Din punct de vedere geografic, zăcământul de calcar Bicaz Chei este situat pe flancul drept al Văii Bicaz, în sectorul sudic al masivului calcaros Munticelu-Surducul Mare.

În cadrul perimetrului minier, morfologia terenului a suferit transformări datorită săpăturilor, prelucrării materialului util și construirii drumurilor.

Din punct de vedere geologic, zăcământul face parte din zona cristalino-mezozoică sau din Carpații Orientali.

Structura geologică este complicată, fundația zonei constând din formațiuni cristaline (gneise, șisturi de mica, amfibolite, cuarțite, șisturi de grafit etc.), suprapuse disproporționat de depozite sedimentare așezate în timpul Triasic-Jurasic-Cretacic.

Din punct de vedere morfologic, zona se ridică până la altitudini de 900-1.100 m, cu un relief foarte dur, cu diferențe mari de nivel (300-400m).

Datorită rezistenței calcarului în zonă, acestea formează un relief predominant specific, în contrast cu monotonia vârfurilor din formațiunile de șist sau fliș cristalin.

Cariera de calcar Bicaz Chei este situată în vecinătatea parcului național Cheile Bicazului-Hășmaș ROSCI0027.

Suprafața minieră acoperă 219,07 ha.

Conceptul de restaurare a carierei se concentrează pe nevoia de integrare a sitului carierei în peisajul înconjurător format din coaste înalte, cu pante adânci și pajiști alpine slab vegetate.

 

Topographical description: 

Din punct de vedere administrativ, zăcământul de calcar Bicaz Chei este situat pe teritoriul comunei Bicaz Chei, județul Neamț, la capătul sud-vestic, la aproximativ 25 km vest de orașul Bicaz. Accesul se face de pe DN 12C, ruta Bicaz-Gheorgheni.

Coordonatele carierei BICAZ CHEI sunt următoarele:

  • Coordonate geografice (coordonate GPS) - 46,819563 / 25,855379
  • Coordonate în sistemul de proiecție stereografică 1970

                        X = 590.700
                        Y = 565.100

Descriere habitat, floră și faună: 

Multe tipuri de habitate se găsesc în carieră și zona adiacentă: păduri acidofile din Picea abies, pajiști (pe malurile râurilor montane), flancuri stâncoase cu vegetație hasmofită pe roci calcaroase.

Zonele din acest perimetru sunt ocupate în principal de buruieni înalte, principalele specii Petasites kablikianus, care uneori acoperă până la 70-90% din suprafață. Acest tip de habitat este compus din următoarele specii de flori: Petasites hybridus, Telekia speciosa, Petasites albus, Geranium robertianum, Lamium maculatum, Glechoma hederacea, Geum urbanum, Anthriscus sylvestris, Silene dioca, Cruciata laevipes, Galium aparine și așa mai departe. În apropierea carierei de calcar de la Bicaz Chei, sunt caracteristice asociațiile intrazonale: Populus Iba, Salix alba, Alnus incana.

Din cauza intervenției umane în zonă, asociațiile vegetale vegetale nu își mai păstrează pe deplin caracteristicile naturale și prezintă o compoziție specifică modificată datorată instalării plntelor ruderale.

Fauna de nevertebrate este foarte bogată, insectele reprezentând cea mai mare pondere. Se găsesc următoarele vertebrate principale: șopârlă de munte, viperă obișnuită, păsări: pupăză, cuc, ciocârlie de pițigoi, bufniță.