Descriere: 

Cariera Lespezi este situată în sudul Carpaților Meridionali, la circa 20 km nord față de orașul Fieni. Împrejurimile carierei sunt caracterizate de păduri dese de conifere. La 4 km în direcția nord est se găsește lacul Scropoasa.

Coordonatele în sistemul Mercator (UTM: WGS84) sunt: 35T375155, E5018103.

Din cariera Lespezi se extrage calcar pentru producerea cimentului și varului. Calcarul reprezintă un depozit masiv, situat în muntii Carpații Meridionali, numit Lespezi. Grosimea totală a stratului de calcar este de 350 – 400 m și derivă provine din perioada geologică Tithonic in facies de Stramberg. Depozitul de calcar nu este monolit, ci este puternic fragmentat prin trei sisteme de falii. Calcarul prezintă mai multe fisuri de diferite dimensiuni, din care unele umplute cu carbonat de calciu sau argilă reziduală. Stratul de bază al depozitului este constituit din șist metamorfic care derivă din Proterozoic. La partea superioară se găsește gneiss, care reprezintă sterilul și o cantitate mică de sol.

Cariera se întinde de la nivelul de baza al masivului muntos până în vârful muntelui (1.230 – 1.670 m). Cariera este înconjurată de păduri intinse de fagi și în mare parte molid. Vârful muntelui este reprezentat de pășuni lipsite de copaci unde pasc turme. Pantele înconjurătoare ale muntelui sunt alcătuite de obicei din aflorimente stâncoase și râpe acoperite cu molid (la partea superioară) și fagi (la partea inferioară). Cariera este vizibilă din vale, de la mai mult de 25 de km (în funcție de condițiile meteorologice).

Dimensiunea zonei de extracție este de 89,2 ha. În partea în care nu se mai exploatează a fost începută activitatea de refacere și pe o suprafață de 4,77 ha au fost semănate ierburi alpine. 

Conceptul de renaturare dezvoltat pentru această cariera este concentrat pe nevoia de integrare a carierei în peisajul înconjurător prin armonizarea acesteia cu mediul ambiant, încorporând fronturi stâncoase înalte cu peșteri și crevase, pantele abrupte, pădurile de molizi şi fagi si pășuni alpine cu vegetație săracă. 

Topographical description: 

Coordonatele în sistemul Mercator (UTM: WGS84) sunt: 35T375155, E5018103.

Descriere habitat, floră și faună: 

Situl de extracție este situat la limita Parcului Natural Bucegi „Bucegi”, ROSCI0013. Este atașată o hartă care prezintă ariile protejate.

Cariera Lespezi oferă o gamă de habitate miniere tipice și diverse. Principalele habitate sunt după cum urmează: fronturi de lucru goale și slab vegetate (trepte de cariera), versanți abrupți, o gamă largă de diverse grohotișuri, câteva zone cu tufișuri și copaci și rămășițe mai mari de habitate native.

Tipurile de habitate dominante sunt marginile drumurilor, grohotișuri și haldele de resturi cu comunități de podbal (Tussilago farfara), iarba de pajște aplatizată (Poa compressa) și sălcii (Salix spp.). Gradul de acoperire cu vegetație se schimbă în funcție de vârsta siturilor și de conținutul materialului fin.
În părțile mai vechi ale carierei, zonele în care nu se mai face exploatare, precum și în părțile laterale ale drumului se găsesc comunități de plante oligomezotrofe. Gradul de împădurire cu copaci și tufișuri poate fi ridicat în zonele de învecinare cu parcele de păduri, de-a lungul benzii transportoare. Habitatele arată destul de native și sunt specii bogate în unele cazuri. Specii tipice de plante sunt clopotnița (Campanula spp.), Trandafirul (Helianthemum sp.) sânziene (Galium sp.) etc. În această zonă sunt, de asemenea, diverși copaci și tufișuri precum molid (Picea abies), arțar (Acer spp.) și salcie (Salix caprea).

În special în partea de nord-vest a sitului minier sunt prezente rămășițe mari de habitate de pajiști mezotrofe native și solurile tipice ale acestora. O specie tipică de plantă este iarba de pădure (Deschampsia cespitosa). 

Habitatele cu valoare de conservare a naturii s-au dezvoltat într-o parte veche a carierei din sud-est, unde nu se mai face exploatare, iar speciile tipice de arbori sunt în principal mesteacăn (Betula sp.), Salcie (Salix spp.) și uneori fag (Fagus sylvatica).

Flora găsită în perimetrul carierei Lespezi, parte integrantă a Munților Bucegi, este deosebit de bogată și interesantă. O astfel de floră bogată se datorează în primul rând condițiilor de relief, climat, altitudine, structurii litologice și geologice și, nu în ultimul rând, poziției părții din regiunea bio-geografică alpină. Dintre cormofite, speciile de orhidee dețin supremația în cariera Lespezi, datorită impactului antropic limitat aici.

Fauna găsită în cariera Lespezi și în imediata sa vecinătate este bine reprezentată de specii de nevertebrate, precum și de vertebrate. Dintre speciile protejate de mamifere găsite în perimetrul carierei Lespezi și împrejurimi, au fost identificate 2 specii prioritare Natura 2000 - Ursus arctos (o specie frecvent întâlnită) și Canis lupus (Linnaeus, 1758).

În total, au fost înregistrate 73 de specii de păsări, dintre care 71 în imediata apropiere a carierei. Pentru cinci specii s-a stabilit că acestea beneficiază direct de exploatarea calcarului și sunt mai numeroase pe amplasamentul carierei în comparație cu zonele din jurul carierei; Fâsa de pădure, codroșul de munte și codobatura albă nu par să fie deranjate de prezența oamenilor sau a utilajelor mari. Martinul de stâncă își face cuibul pe stâncile formate în zona de exploatare a calcarului în număr mai mare comparativ cu părțile reabilitate ale carierei, fiind aproape complet absent de pe stâncile naturale. Lăstunul de casă (Delichon urbica) este o pasăre prezentă în carieră în număr mare, iar pentru reproducere, aceasta preferă clădirile de pe amplasamentul carierei, deși este prezentă și pe stâncile fromate în fronturile de lucru din carieră.

Pentru multe specii s-a stabilit că acestea beneficiază indirect de exploatarea calcarului, mai ales pentru că utilizează fie habitate acoperite cu vegetație pionieră, fie spațiul deschis pentru vânătoare. Cele mai importante sunt șorecarul comun (Buteo buteo), Șerparul (Circaetus gallicus), vânturelul roșu (Falco tinnunculus), șoimul rândunelelor (Falco subbuteo) dar și păpăluda (Caprimulgus europaeus), corbul (Corvus corax) și alte paseriforme.