Descriere: 

Roca de andezit este extrasă în cariera Malnaș Băi prin lucrări miniere deschise.

Rocile care vor fi exploatate în perimetrul temporar solicitat sunt andezitele de culoare cenuşiu-violacee sau cenuşiu deschisă şi care prezintă uneori diferite grade de alterare care produc o schimbare a culorii spre roşu deschis până la roşu închis. Aceste andezite sunt în general de tip bazaltic, au stuctură porfirică şi textură compactă.

Cariera Malnaș Băi aparţine regiunii geomorfologice Carpaţii Moldo-Transilvani, subdiviziunea Munţii Vulcanici de Sud (Căliman-Gurghiu-Harghita) constituită din roci vulcanice de vârstă neogenă. 

Reţeaua hidrografică în zona Carierei Malnaș Băi–Pârâul Pietros are un caracter convergent, râurile orientându-se către partea cea mai joasă a zonei, culoarul Oltului. Colectorul principal este râul Olt având afluentul pârâul Gohan, pârâu în care se varsă pârâul Pietros care curge prin partea vestică a perimetrului carierei. 

Din punct de vedere administrativ, Cariera Malnaș Băi este localizată în comuna Malnaş, judeţul Covasna şi  are o suprafață de 19,55 ha.

Lucrările de reabilitare vizează armonizarea suprafeței terenurilor reabilitate cu mediul natural din imediata apropiere, creșterea stabilității terenului și evitarea eroziunii suprafețelor de teren.

Cariera Malnaș Băi face parte din reteaua Natura 2000, fiind în aria protejată ROSPA 0082 – Munții Bodoc –Baraolt.

 

Topographical description: 

Cariera Malnaș Băi este localizată în  comuna Malnaş, judeţul Covasna, la circa 300 m sud de D.J. 122 Sfântu Gheorghe – Micfalău – Baraolt.

Cele mai apropiate localităţi de perimetru sunt:

  • la circa 2 km sud – sud est: satul Malnaş Băi, judeţul Covasna ;
  • la circa 1,5 km vest: comuna Micfalău, judeţul Covasna

Coordonate:
Latitudine: 46.054252º
Longitudine: 25.816150º

 

Descriere habitat, floră și faună: 

Din punct de vedere a biodiversității, cariera Malnaș Băi include următoarele forme de viaţă: mamifere, păsări, reptile, amfibieni, insecte şi alte nevertebrate, plante. Dintre cele mai cunoscute mamifere(urs, cerb, vulpe, iepure) au găsit în carieră habitatul ideal, dar sunt și păsări ce si-au găsit aici loc de cuibărit.

Cariera Malnaș Băi are întocmit Plan de Management al Biodiversității în anul 2011 de către AG.L.N. Blaubeuren – Landscape Planning and Nature Conservation Management.