Nicicând nu a fost un moment mai prielnic pentru a fi în avangarda demersurilor de conservare a naturii. Anii 2020/2021 au marcat stabilirea unor noi obiective, ținte, inițiative și parteneriate pentru protejarea naturii, în contextul decadei ONU pentru restaurarea ecosistemelor și al cadrului global privind biodiversitatea după 2020. În mod clar, sectorul privat trebuie să joace un rol cheie în inversarea pierderii biodiversității, prin înțelegerea impactului și interdependențelor acesteia, prin integrarea subiectului la nivelul întregii activității și întreprinderea de acțiuni în vederea obținerii unui rezultat pozitiv net pentru natură.    

Pentru HeidelbergCement, protejarea și ameliorarea naturii reprezintă o prioritate majoră, aflându-se în centrul strategiei noastre de dezvoltare durabilă bazate pe angajamente globale și acțiuni locale. În cele peste 600de cariere active din întreaga lume, HeidelbergCement și filialele sale și-au asumat angajamentul de a proteja și ameliora natura în timpul și în urma extracției, precum și de a promova o mare diversitate a florei și faunei locale. 

HeidelbergCement a creat competiția Quarry Life Award în 2012, cu scopul de a susține și spori biodiversitatea în carierele noastre, de a comunica deschis cu comunitățile învecinate și de a educa și conștientiza cu privire la importanța naturii și conservării habitatelor și speciilor.  

Quarry Life Award este o competiție științifică și educațională, care se desfășoară o dată la trei ani, simultan la nivel național și internațional. Scopul acestei competiții este de a spori nivelul de conștientizare cu privire la valoarea ecologică a carierelor de extracție și de a descoperi noi modalități pentru a crește și mai mult această valoare . 

În cadrul ultimelor 4 ediții ale Quarry Life Award, peste 1.400 de propuneri de proiecte au fost depuse, din care peste 370 au fost selectate pentru a participa la etapa de cercetare. Aceste proiecte au fost realizate cu participarea a aproape o mie de cercetători și au implicat mii de părți interesate. În decursul celor 4 ediții, câștigătorii naționali și internaționali au primit aproximativ 1 milion de euro sub formă de premii în bani. 

Quarry Life Award: a cincea ediție (2021) 

HeidelbergCement îi invită pe toți iubitorii de natură, fie ei cercetători, elevi și cetățeni, să participe la această competiție unică prin dezvoltarea de proiecte noi și inovatoare inspirate din biodiversitatea carierelor noastre. . Candidații sunt invitați să dezvolte o idee de proiect într-una dintre carierele participante și să trimită o ‘propunere de proiect’ până pe 18 noiembrie 2021 pe website-ul competiției. 

Până pe 16 decembrie 2021, juriile Quarry Life Award desemnate pentru fiecare competiție națională vor selecta maxim șase proiecte care pot participa la competiție. Participanții vor fi invitați să își realizeze ideile de proiect în etapa de cercetare cuprinsă între ianuarie și septembrie 2022. Toate proiectele selectate vor concura simultan la nivel național și internațional.  

La finalul perioadei de cercetare, participanții vor trebui să depună un ‘raport final de proiect’ care să nu depășească 10 pagini. Rapoartele pot fi întocmite în limba națională și în limba engleză. Totuși, juriul internațional va avea în vedere doar rapoartele finale de proiect trimise în limba engleză pentru acordarea premiilor internaționale. Termenul limită de depunere a raportului final este 15 septembrie 2022. 

Premiile naționale și internaționale 2021 

La nivel național, competiția Quarry Life Award 2021 este împărțită în două domenii care se desfășoară simultan în peste 20 de țări din întreaga lume. Proiectele pot fi derulate individual sau în echipe, în unul din următoarele domenii: 

Domeniul Cercetare: Acesta include proiecte științifice care contribuie la o mai bună cunoaștere a ecologiei specifice carierelor și/sau conduc la îmbunătățirea biodiversității, peisajului sau gestionării apei în carierele noastre. 

Domeniul Comunitate: Acesta include proiecte care ajută carierele și unitățile noastre operaționale să se conecteze mai bine cu comunitatea și cresc nivelul de conștientizare a publicului general cu privire la biodiversitatea din carierele noastre. 

La nivel național, premiile pentru cele mai bune două proiecte vor fi acordate în toamna anului 2022. Fiecare echipă câștigătoare de la domeniul cercetare și respectiv comunitate va primi un premiu în bani în valoare de 5.000 de euro.   

La nivel internațional, premiile vor fi acordate pentru următoarele categorii: 

 • Managementul biodiversității 
 • Habitat & specii 
 • Dincolo de granițele carierei  
 • Biodiversitate & educație 
 • Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale 
 • Soluții orientate spre natură 

La nivel internațional, juriul internațional va evalua toate proiectele participante dintr-o perspectivă mai amplă, ținând cont de transferabilitatea acestora. Cele mai bune proiecte din fiecare dintre cele 6 categorii vor primi un premiu de 10.000 de euro fiecare. Cel mai bun proiect dintre toate va primi nici mai mult nici mai puțin de 30.000 de euro. 

Numele câștigătorilor naționali vor fi comunicate în toamna anului 2021. Câștigătorii internaționali își vor primi premiile în bani în cadrul unei ceremonii speciale care de obicei are loc în luna decembrie. 

Ce tipuri de proiecte căutăm?  

În domeniul Cercetare:

Juriile naționale utilizează criterii de evaluare precum metodologia aplicată, fezabilitatea proiectului, inovație și creativitate, comunicarea rezultatelor proiectului, valoarea adăugată pentru știință și companie. 

În cazul proiectelor depuse la domeniul Cercetare, juriul internațional este interesat în mod deosebit de proiecte care se încadrează la aceste 3 categorii, pentru care se acordă premii internaționale. 

Categoria ‘Managementul biodiversității’: 

 • concepte / metode / proiecte de reabilitare 
 • proiecte care îmbunătățesc biodiversitatea în cursul producției 
 • proiecte care creează noi spații de viață/habitate pentru plante şi animale în exploatările noastre 
 • optimizarea tehnicilor de gestionare şi reabilitare 

> Obiectiv: promovarea biodiversității pe parcursul şi în urma activităților de extracție 

Categoria ‘Cercetarea habitatului și a speciilor': 

 • Cartografiere, prospecțiuni, studii științifice 

> Obiectiv: îmbunătățirea cunoștințelor științifice despre biodiversitate în exploatările miniere pentru a îmbunătăți acțiunile de gestionare la nivelul carierei. 

Categoria ‘Dincolo de granițele carierei'

 • Studierea legăturii dintre habitate, ecologie urbană și a peisajului, infrastructură verde şi măsuri privind biodiversitatea 

> Obiectiv: de a înțelege mai bine și de a îmbunătăți legătura dintre carieră și mediul înconjurător. 

În domeniul Comunitate: 

Juriile naționale utilizează criterii de evaluare precum valoarea educațională și potențialul de conștientizare, implicarea părților interesate locale, valoarea adăugată pentru comunitate și carieră precum și fezabilitatea proiectului. 

Proiectele depuse la domeniul Comunitate sunt evaluate și de juriul internațional, în urma din următoarele trei categorii:  

Categoria ‘Biodiversitate și educație’: 

 • Materiale şi programe educaționale 
 • Activități în natură cu părțile interesate, muzee, laboratoare, instituții de artă… 

> Obiectiv: creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța biodiversității prin dezvoltarea de noi instrumente și activități educaționale. 

Categoria ‘Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale’: 

 • Construirea de poduri verzi, hoteluri pentru insecte, boxe pentru cuibărit împreună cu comunitățile  
 • Proiecte ecologice în carieră cu implicarea comunității, proiecte științifice ale cetățenilor  
 • Crearea de poteci naturale în carieră, zone de agrement, platforme panoramice 

> Obiectiv: de a implica părțile interesate locale în activități pentru biodiversitate care sunt în beneficiul carierei, dar și al comunității locale 

Categoria ‘Soluții orientate spre natură’: 

 • Testarea de concepte/metode/proiecte 
 • Idei care să arate cum se pot îmbina utilizarea durabilă a biodiversității și conservarea acesteia 
 • Inițiative care creează beneficii economice directe pentru comunitățile din jurul operațiunilor noastre 
 • Idei/proiecte care au potențialul de a fi extinse și transpuse în afaceri viabile 

> Obiectiv: de a genera beneficii economice pentru comunitate și de a îmbina protejarea și utilizarea biodiversității, alături de promovarea serviciilor pentru ecosisteme 

Toți participanții sunt de acord să respecte regulamentele HeidelbergCement în materie de sănătate și securitate în muncă. Echipele sau persoanele care nu respectă aceste regulamente vor fi descalificate imediat. 

Vreți să aflați mai multe informații? Dați click pe Mod de participare