Informaţiile de pe acest website sunt verificate şi actualizate de către HeidelbergCement AG şi CBR Cementbedrijven N.V. (în continuare: “HeidelbergCement”) cu diligenţa necesară în mod regulat. Prin derogare de la aceasta, datele pot fi modificate în perioada de intervenţie. Nu putem garanta acurateţea, punctualitatea sau completitudinea informaţiilor disponibile. De aceea, HeidelbergCement nu îşi asumă răspunderea şi nu garantează pentru punctualitatea, acurateţea sau completitudinea informaţiilor furnizate. Nu este acceptată răspunderea pentru daune rezultate direct sau indirect din utilizarea acestui website, în măsura în care nu se bazează pe intenţie sau neglijenţă gravă. Acelaşi lucru se aplică şi altor website-uri ce pot fi accesate prin hyperlink-uri. HeidelbergCement nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul website-urilor ce pot fi accesate prin intermediul acestor link-uri.

În măsura în care paginile noastre de internet conţin link-uri către alte website-uri furnizate de terţi, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că nu avem control asupra conţinutului acestor site-uri externe şi, astfel, nu ne asumăm răspunderea pentru legalitatea, acurateţea sau completitudinea acesora, din contră, prin prezenta ne distanţăm expres de aceste conţinuturi şi nu le validăm. În egală măsură, vă recomandăm să fiţi foarte atenţi la termenii de utilizare, politica privind protecţia datelor personale şi alte notificări legale pe aceste alte website-uri.

În plus, HeidelbergCement îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba informaţiile furnizate în orice moment şi fără o notificare în prealabil.

Conţinutul şi structura website-ului Quarry Life Award sunt protejate prin drepturi de autor.

În special, editarea şi reproducerea informaţiilor sau datelor şi utilizarea textelor (în totalitate sau parţial), imaginilor sau graficelor, necesită aprobarea în prealabil a HeidelbergCement. HeidelbergCement este în mod expres de acord să se fotocopieze şi să se utilizeze textele şi imaginile disponibile în secţiunea "Noutăţi" pentru utilizare de către angajaţii companiilor media în presă. Acest website conţine unul sau mai multe site-uri interactive, cum ar fi panouri de afişaj, grupuri de ştiri, forumuri, comunităţi şi/sau alte facilităţi de transmitere de mesaje sau comunicare. Sunteţi de acord să utilizaţi astfel de servicii doar pentru a trimite şi a primi mesaje şi pentru a încărca materiale adecvate şi legate de serviciul, zona, grupul, forumul, comunitatea respectivă sau alte facilităţi de transmitere de mesaje sau comunicare. Astfel, nu veţi:

Publica, posta, încărca, distribui sau transmite teme, nume, materiale sau informaţii inadecvate, profanatoare, cu caracter peiorativ, defăimătoare, ilicite, incorecte, obscene, indecente sau ilegale. 
Încărca fişiere care conţin software sau alte materiale protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală sau de dreptul la viaţa privată sau reputaţie dacă nu deţineţi sau controlaţi astfel de drepturi sau aţi primit toate consimţămintele necesare.
Încărca fişiere care conţin viruşi, fişiere corupte, sau orice alt software sau programe similare ce pot provoca prejudicii operării unui alt computer.
Descărca pentru distribuţie în orice mod orice fişiere postate de un alt utilizator al unui forum de care ştiţi, sau ar trebui în mod rezonabil să ştiţi că nu pot fi legal distribuite în acest mod.
Defăima, abuza, hărţui, urmări, ameninţa sau altfel încălca drepturile legale (cum ar fi dreptul la viaţa privată sau reputaţie) ale altora.
Falsifica sau şterge orice atribuiri de autor, notificări legale sau alte notificări adecvate, denumiri pentru care există drept de proprietate, etichete de origine, sursă software sau alte materiale conţinute într-un fişier încărcat.

Dacă încălcaţi oricare dintre aceste reguli sau utilizaţi site-ul într-un mod ilegal, HeidelbergCement îşi rezervă dreptul de a acţiona legal în urma acţiunilor săvârşite, şi veţi fi singurii responsabili pentru consecinţele legale sau daunele rezultate în urma acestor acţiuni.

HeidelbergCement nu are obligaţia de a monitoriza site-urile interactive şi/sau orice alte facilităţi de transmitere de mesaje sau comunicare. Însă, HeidelbergCement îşi rezervă oricând dreptul de a dezvălui orice informaţii considerate de HeidelbergCement necesare pentru respectarea oricăror legi aplicabile, reglementări, proces legal sau solicitare guvernamentală, sau de a edita, refuza postarea sau elimina orice informaţii sau materiale, în întregime sau parţial.

© CBR Cementbedrijven N.V. şi HeidelbergCement AG, Heidelberg. Toate drepturile rezervate.