1. Depunerea

Prin trimiterea unei Propuneri de proiect pe site-ul web Quarry Life Award (http://www.quarrylifeaward.com/) depuneți o cerere de participare la Premiile Quarry Life ale HeidelbergCement. Astfel, sunteți de acord cu Termenii și condițiile și consimțiți să fiți implicați în Competiție sub rezerva acestor Termeni și condiții, astfel cum este prezentat mai jos. 

2. Definiții

„Categoriile” sunt grupurile de teme pentru care se vor depune proiecte. Categoriile de proiecte din Domeniul Cercetare sunt: Managementul biodiversității, Cercetarea habitatelor și a speciilor, În afara granițelor carierei. Pentru Domeniul Comunitate, categoriile de proiecte sunt Biodiversitate și educație, Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale și Proiect adresat elevilor.

„Competiție” înseamnă atât Competiția Națională cât și Competiția Internațională pentru premiile Quarry Life Award.

„Participant/Participanți” înseamnă o persoană sau un grup de persoane, implicate într-o singură propunere, care participă la Competiție.

„Contribuție financiară” înseamnă contribuția financiară oferită de HeidelbergCement pentru a compensa parțial costurile asociate fazei de cercetare a Competiției. Coordonatorul Național al Premiilor pentru fiecare Competiție Națională va fi responsabil pentru alocarea sumei Participantului. Suma va fi la discreția HeidelbergCement.

"Competiție internațională” înseamnă competiția, astfel cum este descrisă în secțiunea 8.

„Câștigători internaționali” înseamnă Participanții câștigători selectați (6 câștigători pe categorii și 1 câștigător al premiului mare, astfel cum este descris în secțiunea 11.2) ai Competiției internaționale.

„HeidelbergCement” înseamnă HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Germania).

„Juriu” înseamnă fie juriul internațional, fie unul dintre juriile naționale, astfel cum este descris în secțiunea 7 a acestor Termeni și condiții.

„Competiție națională” înseamnă competiția pentru fiecare țară sau grup de țări (dacă este cazul), astfel cum este specificat în secțiunea 6.

„Câștigători naționali” înseamnă Participanții câștigători selectați care se află pe locul 1 și locul 2 în cadrul Domeniului Cercetare și în cadrul Domeniului Comunitate a Competiției naționale.

„Proiectele participante” sunt cele mai importante Șase proiecte depuse care au fost selectate de Juriile naționale pentru a intra în Faza de cercetare.

„Premiu/Premii” înseamnă premiul în bani acordat Câștigătorilor naționali și Câștigătorilor internaționali.

„Propuneri de proiecte” înseamnă propunerile inițiale de proiect depuse de Participanți în Competiție (astfel cum este descris în secțiunea Mod de participare).

„Rapoarte de proiect” înseamnă rapoartele de proiect finale depuse de Participanții ale căror propuneri de proiecte au fost selectate ca fiind printre primele Șase din țara lor (astfel cum este descris în secțiunea Mod de participare).

„Faza de cercetare” este perioada în care Participantul care a fost selectat ca Proiect participant poate începe implementarea ideii sale din Propunerea de proiect. Faza de cercetare este stabilită între ianuarie 2018 și 20 septembrie 2018.

„Domeniu” este grupul de categorii de teme de proiect. În ediția 2018, au fost definite două domenii de categorii: Domeniul Cercetare și Domeniul Comunitate.

„Termeni și condiții” înseamnă acești termeni și condiții, astfel cum sunt specificați în prezentul document.

„Primele șase depuneri” are semnificația definită în secțiunea 7.7.

 „Carieră” sau „Cariere” înseamnă orice teren sau exploatări deținute de HeidelbergCement sau de oricare dintre filialele sale care participă la Competiție. 

3. Eligibilitate

3.1 Participanții pot fi persoane sau echipe. 

(a) Echipele trebuie să aleagă o singură Competiție națională, să desemneze o persoană de contact principală și toți membrii echipei trebuie să fie eligibili potrivit acestor Termeni și condiții.

(b) O persoană trebuie să aleagă o singură Competiție națională și se poate înregistra o singură dată, fie în nume propriu, fie ca membru al unei echipe.

(c) Persoanele și echipele nu pot participa la două competiții. 

3.2 Este permisă colaborarea cu fundații și cu organizații non-guvernamentale terțe, însă această colaborare trebuie comunicată la momentul depunerii proiectului. 

3.3 Angajații HeidelbergCement și angajații afiliaților HeidelbergCement nu au permisiunea să participe. 

4. Propunerile de proiecte și Rapoartele de proiecte

4.1 Propunerile de proiecte trebuie (i) să poată fi realizate în intervalul cuprins între ianuarie 2018 și septembrie 2018, (ii) să fie depuse pentru selecția de către Juriul național până la data de 20 noiembrie 2017 și (iii) să fie în conformitate cu instrucțiunile din secțiunea Mod de participare. 

4.2 În cazul în care o persoană/persoane sau echipe lucrează deja la un proiect de biodiversitate care a fost comandat sau început înainte de începerea competiției, acestea nu se pot înscrie în Competiție cu proiectul pre-existent. Cu toate acestea, dacă proiectul respectiv este extins sau dezvoltat ulterior în 2018 pentru a include un nou aspect de biodiversitate, atunci respectivul aspect nou poate fi admis în Competiție, la discreția absolută a HeidelbergCement. 

4.3 Juriile naționale vor examina toate Propunerile de proiecte și Rapoartele de proiecte depuse, dar orice depunere care nu respectă acești Termeni și condiții poate fi descalificată la discreția absolută a HeidelbergCement. 

5. Mod de participare

5.1 Secțiunea „Mod de participare” se referă la instrucțiunile pentru premiile Quarry Life Awards, care sunt disponibile aici. 

5.2 Deși HeidelbergCement se va strădui să păstreze instrucțiunile din secțiunea Mod de participare constante pe durata Competiției, se poate dovedi necesară modificarea, adaptarea, eliminarea unor reguli existente sau introducerea unor reguli noi. Prin urmare, HeidelbergCement își rezervă dreptul de a modifica instrucțiunile din secțiunea Mod de participare, astfel cum se poate dovedi necesar, la anumite intervale de timp. Este esențial ca Participanții la Competiție să verifice instrucțiunile din secțiunea Mod de participare înainte de depunere pentru a se asigura că le respectă. 

6. Competițiile naționale

6.1 Fiecare Participant se poate înscrie într-o (1) singură Competiție națională. 

6.2 Fiecare Carieră participantă va fi declarată ca aparținând unei Competiții naționale specifice și fiecare Propunere de proiect trebuie să facă referire la o Carieră dintr-o singură (1) Competiție națională. 

6.3 Competiția națională în cadrul căreia Participantul/Participanții depun(e) o Propunere de proiect este determinată de Cariera pe care se bazează Propunerea de proiect. Domiciliul sau naționalitatea unui Participant este irelevantă în determinarea Competiției naționale la care se va înscrie. 

6.4 Câștigătorii naționali vor fi determinați de Juriul național al țării respective. 

6.5 Competițiile naționale pot încorpora mai multe țări într-o singură (1) competiție. În scopul acordării Premiilor, HeidelbergCement își rezervă dreptul de a integra mai multe Cariere din diferite țări într-o singură (1) Competiție națională. Premiile vor fi acordate numai la nivelul Competiției naționale și nu fiecărei țări din cadrul Competiției naționale. 

7. Juriile

7.1 Fiecare Juriu național va avea sarcina de a desemna câștigătorii fiecărei Competiții naționale. 

7.2 În procesul de deliberare, Juriul se va raporta la Domenii, Categorii și „Evaluare”, astfel cum este descris în secțiunea Mod de participare, cu toate acestea, Juriul se poate abate de la acestea și se poate raporta la orice aspect pe care îl consideră relevant. 

7.3 Juriile naționale și internaționale vor fi numite, supravegheate și, dacă este necesar, modificate de HeidelbergCement la discreția sa absolută. 

7.4 Pentru fiecare Competiție națională, va exista un Juriu național. Membrii Juriului național pot include experți în biodiversitate cu cunoștințe specifice privind habitatele regionale și aspecte specifice speciilor, manageri HeidelbergCement pentru o perspectivă de afaceri și alte persoane pe care HeidelbergCement decide să le numească. Membrii Juriului național vor avea abilități lingvistice atât pentru limba locală cât și pentru limba engleză. 

7.5 Pentru Competiția internațională, va exista un Juriu internațional care va selecta Câștigătorii internaționali. 

7.6 Fiecare Juriu are libertatea de a selecta metodele și practicile pe care dorește să le urmeze în deliberările sale. Un Juriu poate lua decizii la discreția sa, după cum consideră oportun. Vor fi puse la dispoziția fiecărui Juriu linii directoare și instrucțiuni, însă nu va fi obligat să le urmeze. 

7.7 În decembrie 2017, fiecare Juriu național va selecta primele Șase Propuneri de proiecte aprobate pentru a intra în Faza de cercetare („Primele șase depuneri”). Primele șase depuneri vor eligibile pentru a primi o Contribuție financiară pentru costurile proiectului. Toate cele șase depuneri vor fi comunicate în aceeași lună. 

7.8 În toamna anului 2018, fiecare dintre Jurii va acorda Premiul 1 și 2 în fiecare Domeniu, persoanelor sau echipelor pe care le decide acestea ca având cel mai bun și cel mai bun al doilea proiect din Competiția națională. Numai depunerile acceptate pentru lucrările de cercetare la care se face referire în 7.7 vor fi luate în considerare în această fază. 

8. Competiția internațională

8.1 Pentru a concura în cadrul Competiției internaționale, Primele șase depuneri din Competiția națională trebuie să depună Propunerea de proiect și în limba engleză (dacă nu este deja în limba engleză). 

8.2 Juriul internațional va examina toate cele șase depuneri din clasament acceptate pentru lucrări de cercetare din fiecare Competiție națională. Juriul internațional va selecta, înainte de sfârșitul lunii decembrie 2018, Câștigătorii internaționali pentru anul 2018. 

9. Comunicare

Numai primele șase depuneri din fiecare țară vor fi contactate în mod expres. Numai Câștigătorii internaționali și Câștigătorii naționali vor fi înștiințați în mod direct. HeidelbergCement va face eforturi pentru a-i contacta pe toți participanții pentru a-i informa dacă propunerea lor a fost sau nu acceptată. 

10. Proprietatea intelectuală, drepturile de publicare, protecția datelor cu caracter personal ale terților

10.1 Prin depunerea unei propuneri pentru a participa la Competiție, Concurenții declară și garantează în mod explicit că toate componentele propunerii, proiectul și raportul final; 

(i) sunt creații originale și 

(ii) nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, know how-ul, secretele comerciale sau brevetele sau alte drepturi de confidențialitate sau de publicitate ale vreunei persoane sau vreun alt drept al unei terțe părți. Orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, utilizare abuzivă sau plagiat al lucrărilor unei alte persoane, sub orice formă sau stare, va duce la descalificarea imediată și pierderea eligibilității de a primi orice distincții, recunoaștere și Premii. 

(iii) Toate drepturile de proprietate intelectuală și de proprietate industrială asupra oricăror proiecte înscrise vor continua să revină Concurenților, însă elementele fizice și electronice depuse la HeidelbergCement vor deveni proprietatea HeidelbergCement și nu vor fi restituite după Competiție. Acestea includ orice Propunere de proiect, Rapoartele de proiecte sau alte depuneri care sunt descalificate, din orice motiv, în conformitate cu acești Termeni și condiții. 

(iv) Prin depunerea unei propuneri, Concurenții conferă societății HeidelbergCement și societăților sale afiliate un drept nelimitat și permisiunea de a publica, folosi, utiliza, copia, modifica, distribui și afișa public Propunerea de proiect a acestora, Rapoartele de proiecte și alte elemente depuse (și toate informațiile incluse în propunerea respectivă) în orice scop, inclusiv afișarea pe site-ul web HeidelbergCement și pe site-ul web al societăților sale afiliate, fără nicio atribuire sau compensare pentru Participant, în afară de posibilitatea ca Juriul să acorde Participantului un premiu național sau internațional. 

(v) Toți Participanții sunt de acord că HeidelbergCement și societățile sale afiliate pot folosi rezultatele cercetării incluse în propunerile lor și proiectele de cercetare finală pentru implementarea proprie a HeidelbergCement, fără nicio atribuire sau compensare. 

(vi) În cazul în care datele și documentele încărcate și/sau propunerea conțin date cu caracter personal ale altor persoane, Participanții trebuie să se asigure că toate acestea și-au dat consimțământul pentru prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal care le privesc. Acest lucru include stocarea pe serverele noastre, punerea la dispoziția Coordonatorilor internaționali și naționali, precum și a Membrilor Juriului național și internațional, dar și publicului și stocarea și punerea la dispoziție în arhiva noastră web publică. Participantul confirmă că există posibilitatea ca noi să fim obligați să ștergem datele sau informațiile dacă vreo persoană ne solicită acest lucru. Datele cu caracter personal includ fotografiile din care pot fi recunoscute persoanele.

10.2 Concurenții sunt de acord că toate materialele pe care le încarcă pe site-ul web vor fi lipsite de orice virus, malware, software de spionaj sau orice program electronic asemănător care poate provoca daune sistemului unei alte persoane sau care încalcă legile privind confidențialitatea. 

10.3 Concurenții sunt de acord să despăgubească și să exonereze HeidelbergCement pentru orice daune provocate din culpă prin încărcarea oricărui element descris la 10.2. 

11. Descalificarea

11.1 Fără a limita generalitatea vreuneia dintre clauzele acestor Termeni și condiții, secțiunile 5.3, 6.2, 6.3, 10.1 și 10.2 constituie motive pe baza cărora Participantul poate fi descalificat din competiție. 

11.2 Participanții vor primi un instructaj specific privind sănătatea și siguranța din partea conducerii amplasamentului înainte de a începe orice activitate în cadrul unei Cariere. Toți Participanții sunt de acord să respecte regulamentele și cerințele privind sănătatea și siguranța specifice amplasamentului și cerințele prezentate în cadrul întâlnirii respective. Orice Participant care nu respectă regulamentele privind sănătatea și siguranța va fi descalificat imediat. 

11.3 Orice Participant care folosește Contribuția financiară pentru costurile proiectului pentru aspecte care nu au legătură directă cu Competiția va fi descalificat la discreția HeidelbergCement și va fi obligat să restituie fondurile, integral sau parțial, la discreția HeidelbergCement. 

11.4 Niciun Participant care este descalificat nu poate primi un Premiu. 

11.5 În cazul în care, într-un interval de un (1) an de la anunțarea Premiilor, se constată că au existat motive de descalificare a unui Participant la momentul competiții, acesta poate fi descalificat retroactiv, la discreția absolută a HeidelbergCement. Acest lucru poate include retragerea oricăror Premii sau a altor distincții și obligația de a restitui toate Premiile sau Contribuțiile financiare. Din nou, acest drept al HeidelbergCement poate fi exercitat la discreția sa absolută. 

12. Premiile

12.1 Câștigătorii naționali vor primi următoarele Premii în bani: 

În Domeniul Cercetare: 

  • Locul întâi: 5.000 € 
  • Locul al doilea: 2.500 € 

În Domeniul Comunitate: 

  • Locul întâi: 5.000 € 
  • Locul al doilea: 2.500 € 

  
12.2 Câștigătorii internaționali vor primi următoarele Premii în bani, în plus față de orice Premiu național pe care l-au câștigat deja. Se vor acorda Premii în valoare de 10.000 € în fiecare dintre următoarele categorii: 

  • Managementul biodiversității 
  • Cercetarea habitatelor și a speciilor 
  • În afara granițelor carierei 
  • Biodiversitate și educație 
  • Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale 
  • Proiect adresat elevilor (sunt eligibili numi elevii din ciclul primar și secundar) 

Marele premiu: se vor acorda 30.000 € pentru cel mai bun proiect per total. 

12.3 În scopul acordării premiului pentru „Proiect adresat elevilor” toți participanții trebuie să fie în cadrul unei școli primare sau secundare (sau echivalent). La proiect nu pot lucra masteranzi, candidați la doctorat sau profesori universitari. Elevii pot primi îndrumare și feedback de la cadrele didactice și instructori, cu toate acestea, toată munca trebuie să fie exclusiv munca elevilor. În cazul în care HeidelbergCement, la discreția sa absolută, consideră că proiectul sau raportul depus nu este lucrarea elevilor, acesta nu va fi eligibil pentru acest premiu. 

12.4 Coordonatorul național al premiilor va lua legătura cu câștigătorii pentru a decide cum vor fi distribuite fondurile. În cazurile în care Competiția națională se desfășoară într-o țară care nu utilizează Euro ca monedă oficială, sumele vor fi convertite în moneda locală. 

12.5 Premiul va fi distribuit în termen de 2 luni de la înștiințarea Participanților. 

13. Diverse

13.1 HeidelbergCement își rezervă dreptul de a transfera orice drepturi sau obligații prevăzute de acești Termeni și condiții către orice filială deținută în totalitate. HeidelbergCement poate transfera, total sau parțial, puterea sa de apreciere în temeiul acestor Termeni și condiții către una sau mai multe persoane fizice sau către un agent. 

13.2 Indiferent de locul în care se află un participant la nivel global, acești Termeni și Condiții se supun Legilor Germaniei (cu excluderea Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CISG)) și nu a celor prevăzute de țara Competițiilor naționale. Reglementările obligatorii privind protecția consumatorilor prevăzute de legislația statului în care un client care este consumator are domiciliul obișnuit rămân neafectate. Un consumator înseamnă fiecare persoană fizică care încheie o tranzacție legală în scopuri care sunt predominant în afara domeniului, afacerii sau profesiei sale.

14. Confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate https://www.quarrylifeaward.com/privacy face parte din acești termeni și condiții.