1. Înregistrare

Prin înregistrarea unei Propuneri de Proiect pe portalul Quarry Life Award (www.quarrylifeaward.com) vă înscrieți cu un proiect în competiția Quarry Life Awards organizată de HeidelbergCement. Astfel, sunteți de acord cu Termenii şi Condițiile de față şi vă dați consimțământul de a fi implicat în Competiție, cu respectarea Termenilor şi Condițiilor de mai jos.

2. Definiții

“Categorii” reprezintă grupurile de subiecte în care proiectele trebuie să se încadreze. Categoriile de proiecte care fac parte din domeniul Cercetare sunt Managementul biodiversității, Cercetarea habitatului și a speciilor, Dincolo de granițele unei cariere. Pentru domeniul Comunitate, categoriile de proiecte sunt Biodiversitate și educație, Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale și Proiect dedicat elevilor. 
“Competiție” înseamnă atât competiția națională cât şi competiția internațională pentru premiile Quarry Life Awards.
“Participant (Participanți)” înseamnă persoana sau grupul de persoane, implicate cu o singură propunere, care participă la Competiție.
“Contribuție financiară” înseamnă contribuția financiară pusă la dispoziție de HeidelbergCement pentru a acoperi unele costuri asociate cu etapa de cercetare a Competiției. Coordonatorul național al premiilor pentru fiecare Competiție Națională va fi responsabil de furnizarea sumei către Participant. Suma va fi determinată exclusiv de HeidelbergCement.
“Competiția internațională” înseamnă competiția descrisă în secțiunea 8.
“Câștigători internaționali” înseamnă Participanții câștigători selectați (6 câștigători de categorii şi 1 câștigător al marelui premiu, conform secțiunii 11.2) ai Competiției Internaționale.
“HeidelbergCement” înseamnă atât HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Germania) şi Cimenteries CBR Cementbedrijven N.V., Parc de l’Alliance, Boulevard de France 3 – 5, 1420 Braine-l’Alleud, Belgia.
“Juriu” înseamnă fie juriul internațional fie juriul național, conform secțiunii 7 din acești Termeni şi Condiții.
“Competiție națională” înseamnă competiția din fiecare țară sau grup de țări (după caz), conform secțiunii 6.
“Câștigători naționali” înseamnă Participanții câștigători selectați care se clasează pe locurile 1, 2 şi 3 la domeniile Cercetare și Comunitate din cadrul Competiției naționale.
“Proiecte participante” sunt primele șase proiecte înscrise care au fost selectate de juriile naționale pentru a demara etapa de cercetare.
“Premiu(Premii)” înseamnă premiul în bani acordat Câștigătorilor naționali şi Câștigătorilor internaționali.
“Propuneri de proiecte” înseamnă propunerile inițiale de proiecte înregistrate de Participanți în Competiție (conform secțiunii Mod de Participare).
“Rapoarte de Proiect” înseamnă rapoartele de proiect finale depuse de Participanții ale căror Propuneri de proiecte au fost selectate printre primele șase din țara lor (conform secțiunii Mod de Participare).
“Etapa de cercetare” este perioada în care Participantul care a fost selectat pentru a participa cu un proiect poate demara implementarea propunerii sale de proiect. Etapa de cercetare va avea loc în perioada ianuarie 2018 și 20 septembrie 2018.
“Domeniu” reprezintă grupul de categorii de teme de proiect. Pentru ediția 2018, au fost definite două domenii de categorii: domeniul cercetare și domeniul comunitate.
“Termeni şi Condiții” înseamnă acești termeni şi condiții din prezentul document.
“Cele mai bune șase proiecte depuse” are înțelesul din secțiunea 7.7.
“Carieră” sau “Cariere” înseamnă orice teren sau exploatări deținute de Heidelberg Cement sau oricare dintre subsidiarele sale participante la Competiție.

3. Eligibilitate

3.1 Participanții pot participa fie individual, fie în echipă.
(a) Echipele trebuie să aleagă o singură Competiție națională, să desemneze o persoană de contact principală, iar toți membrii echipei trebui să fie eligibili potrivit acestor Termeni şi Condiții.
(b) Un participant individual poate alege o singură Competiție Națională şi se poate înregistra o singură dată, fie în nume personal fie ca membru al unei echipe.
(c) Un participant individual nu poate participa la două competiții.

3.2 Este permisă şi cooperarea cu fundații terțe şi organizații neguvernamentale, însă această cooperare trebuie comunicată în momentul înregistrării proiectului.

3.3 Angajații HeidelbergCement şi ai companiilor afiliate HeidelbergCement nu pot participa.

4. Propunerile de proiect și rapoartele de proiect

4.1 Propunerile de proiecte trebuie să (i) poată fi realizate în perioada ianuarie 2018 până în septembrie 2018, (ii) să fie depuse spre evaluare până la data de 20 noiembrie 2017 şi (iii) să respecte instrucțiunile din secțiunea Mod de Participare.

4.2 Dacă participanții individuali sau echipele lucrează deja la un proiect de biodiversitate comandat sau început înainte de începerea competiției, aceștia nu se pot înregistra în Competiție cu proiectele existente. Totuși, dacă același proiect este ulterior extins sau dezvoltat în 2018 pentru a include un nou aspect de biodiversitate, atunci acel aspect nou poate fi acceptat în Competiție, la discreția exclusivă a HeidelbergCement.

4.3 Juriile naționale vor evalua toate Propunerile de proiect şi Rapoartele de proiect înregistrate, însă orice înscriere care nu respectă acești Termeni şi Condiții poate fi descalificată la discreția totală a HeidelbergCement.

5. Mod de participare

5.1 “Mod de participare” se referă la instrucțiunile stabilite pentru evenimentul Quarry Life Awards, disponibile aici.

5.2 Deși HeidelbergCement va depune toate eforturile pentru a menține instrucțiunile din secțiunea Mod de Participare constante pe toată durata Competiției, poate fi necesară modificarea, adaptarea sau eliminarea unora dintre regulile existente sau introducerea de noi reguli. Prin urmare, HeidelbergCement își rezervă dreptul de a modifica instrucțiunile din secțiunea Mod de Participare din când în când, în funcție de necesități. Este esențial ca Participanții să verifice instrucțiunile din secțiunea Mod de Participare înainte de depunerea proiectelor pentru a se asigura că respectă toate regulile.

6. Competiții naționale

6.1 Fiecare Participant se poate înscrie într-o singură (1) Competiție națională.

6.2 Fiecare carieră participantă va fi repartizată drept participantă într-o singură Competiție națională şi fiecare Propunere de proiect trebuie să facă referire la o carieră într-o singură (1) Competiție națională.

6.3 Competiția națională în care Participantul/Participanții își depun Propunerea de Proiect  este determinată în funcție de cariera la care se referă Propunerea respectivă. Domiciliul sau naționalitatea unui Participant este irelevantă în determinarea Competiției naționale în care se va înregistra proiectul său.

6.4 Câștigătorii naționali vor fi desemnați de juriul național al țării respective.

6.5 Competițiile naționale pot integra mai multe țări într-o singură (1) competiție. În scopul acordării Premiilor, Heidelberg Cement își rezervă dreptul de a integra mai multe cariere din diferite țări într-o singură (1) Competiție națională. Premiile vor fi acordate doar în cadrul Competiției naționale şi nu fiecărei țări din Competiția națională respectivă.

7. Jurii

7.1 Fiecare juriu național va avea sarcina de a desemna câștigătorii din fiecare Competiție Națională.

7.2 În procesul de deliberare, Juriul se va raporta la Domenii, Categorii şi „Evaluare”, așa cum sunt descrise în secțiunea Mod de Participare, însă se poate abate de la acestea şi poate lua în considerare orice aspect considerat relevant.

7.3 Juriul național şi internațional va fi numit, supravegheat şi, dacă este cazul, schimbat de HeidelbergCement, la propria sa discreție.

7.4 Pentru fiecare Competiție națională, va exista câte un Juriu național. Membrii Juriului național pot fi experți în biodiversitate, cu cunoștințe specifice legate de habitatele regionale şi speciile de la nivel regional, manageri HeidelbergCement pentru o perspectivă de business, precum şi alte persoane pe care HeidelbergCement decide să le desemneze în juriu. Membrii Juriului național trebuie să cunoască atât limba locală cât şi limba engleză.

7.5 Pentru Competiția Internațională, va exista un Juriu internațional care va selecta Câștigătorii Internaționali.

7.6 Fiecare Juriu are libertatea de a selecta metodele şi practicile pe care le dorește în procesul de deliberare. Juriul are libertatea de a lua decizii în modul pe care îl consideră cel mai potrivit. Linii directoare şi instrucțiuni vor fi puse la dispoziția fiecărui Juriu, însă acesta nu este obligat să le urmeze.

7.7 În decembrie 2017, fiecare Juriu național va selecta cele mai bune șase Propuneri de Proiect aprobate pentru a demara etapa de cercetare („Cele mai bune șase înscrieri”). Cele mai bune șase înscrieri vor fi eligibile pentru a primi o contribuție financiară la costurile de proiect. Toate cele mai bune șase înscrieri vor fi anunțate în aceeași lună.

7.8 În toamna anului 2018, fiecare Juriu va acorda premiile 1 și 2 pentru fiecare Domeniu participanților individuali sau echipelor care au cele mai bune două proiecte din cadrul fiecărei Competiții Naționale. Doar proiectele acceptate pentru activități de cercetare conform secțiunii 7.7 vor fi luate în considerare în această etapă.

8. Competiția internațională

8.1 Pentru a participa la Competiția Internațională, cele mai bune șase înscrieri în Competițiile Naționale trebuie să își înregistreze Propunerile de Proiect şi în limba engleză (dacă nu sunt deja în limba engleză).

8.2 Juriul internațional va analiza toate proiectele din Top șase proiecte înscrise acceptate pentru activități de cercetare din fiecare Competiție Națională. Înainte de sfârșitul lunii decembrie 2018, Juriul internațional va selecta Câștigătorii internaționali pentru anul 2018.

9. Comunicare

Doar cele mai bune șase înscrieri din fiecare țară vor fi contactate în mod expres. Doar Câștigătorii Internaționali şi Câștigătorii Naționali vor fi notificați direct. HeidelbergCement va face eforturi pentru a-i contacta pe toți participanții, pentru a-i informa dacă propunerea lor a fost sau nu acceptată.

10. Descalificare

10.1 Fără a limita caracterul general al oricărei alte clauze din acești Termeni şi Condiții, secțiunile 5.3, 6.2 şi 6.3 reprezintă temeiurile în baza cărora un Participant poate fi descalificat din competiție.

10.2 Participanții vor primi un instructaj specific privind sănătatea şi securitatea din partea echipei de management a carierei, înainte de a începe orice lucrare în Cariera respectivă. Toți Participanții sunt de acord să respecte regulamentele şi regulile specifice ale companiei în materie de sănătate şi securitate în muncă, prezentate în cadrul întâlnirii de instructaj menționate mai sus. Orice Participant care nu respectă regulamentele de sănătate şi securitate va fi descalificat imediat.

10.3 Orice Participant care utilizează Contribuția financiară la costurile proiectului pentru activități care nu sunt legate direct de Competiție va fi descalificat la discreția HeidelbergCement şi va fi obligat să returneze întreaga sumă sau o parte din sumă, la discreția HeidelbergCement.

10.4 Niciun Participant descalificat nu poate primi un Premiu.

10.5 În cazul în care, în termen de un (1) an de la anunțarea Premiilor, se constată că un Participant avea motive de descalificare la momentul Competiției, acesta va putea fi descalificat retroactiv, la discreția exclusivă a HeidelbergCement. Acest lucru poate include retragerea Premiilor sau a altor distincții acordate, precum şi obligarea de returnare integrală sau parțială a Premiilor sau Contribuțiilor financiare. Din nou, HeidelbergCement își poate exercita acest drept în mod discreționar.

11. Premii

11.1 Câștigătorii Naționali vor primi următoarele Premii în bani:

În domeniul Cercetare:

  • Locul întâi: €5 000
  • Locul doi: €2 500

În domeniul Comunitate:

  • Locul întâi: €5 000
  • Locul doi: €2 500

11.2 Câștigătorii internaționali vor primi următoarele Premii în bani, în plus față de orice Premiu National pe care l-au câștigat deja.  Premii de câte 10.000 euro vor fi acordate în fiecare dintre următoarele categorii:

  • Gestionarea biodiversității
  • Cercetarea habitatului și a speciilor
  • Dincolo de granițele carierei
  • Biodiversitate și educație
  • Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale
  • Proiect adresat elevilor (sunt eligibili doar elevii din ciclurile primar și secundar)

Un Premiu mare: suma de €30 000 va fi acordată celui mai bun proiect în general.

11.3 În scopul acordării premiului pentru “Proiect adresat elevilor”, toți participanții trebuie să fie elevi în ciclul primar sau secundar (sau echivalentul). Masteranzii, doctoranzii sau profesorii universitari nu pot lucra în proiect. Elevii pot beneficia de sfaturi şi feedback din partea profesorilor şi instructorilor, însă toate activitățile trebuie să fie exclusiv realizate de elevi. Dacă HeidelbergCement, la propria discreție, consideră că propunerea sau raportul înscris nu este rezultatul muncii elevilor, acesta nu va fi eligibil pentru a câștiga acest premiu.

11.4 Coordonatorul National al premiilor va lua legătura cu câștigătorii pentru a decide modul de acordare a fondurilor. În cazurile în care Competiția Națională se desfășoară într-o țară în care Euro nu este moneda oficială, sumele vor fi convertite în moneda locală.

11.5 Premiile în bani vor fi distribuite în termen de 2 luni de la notificarea Participanților.

12 Proprietatea intelectuală și drepturile de publicare

12.1 Prin înregistrarea unei propuneri în scopul participării la Competiție, Participanții declară şi garantează în mod explicit că toate componentele propunerii, proiectului şi raportului final:
(i) sunt creații originale şi
(ii) nu încalcă nici un drept de proprietate intelectuală, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale, know how, secrete comerciale sau brevete, şi nici dreptul la viața privată sau reputația vreunei persoane, şi nici un alt drept al vreunei terțe părți. Orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, utilizare necorespunzătoare sau plagiat al lucrărilor unei alte persoane, în orice formă sau stare, conduc la descalificarea imediată şi declararea ineligibilității de a primi premii, recunoaștere şi alte distincții.
(iii) Toate drepturile de proprietate intelectuală şi industrială aferente proiectelor înregistrate vor rămâne în proprietatea Participanților, însă articolele fizice şi electronice depuse către HeidelbergCement vor deveni proprietatea HeidelbergCement şi nu vor fi returnate după Competiție. Acestea includ orice Propunere de Proiect, Raport de Proiect sau alte înscrieri descalificate din orice motiv în baza Termenilor şi Condițiilor.
(iv) Prin înregistrarea unei propuneri, Participanții acordă HeidelbergCement şi companiilor sale afiliate dreptul nelimitat şi permisiunea de a publica, utiliza, copia, modifica, distribui şi posta public Propunerile de Proiect, Rapoartele de Proiect şi alte înregistrări (şi toate informațiile incluse în aceste propuneri), în orice scop, inclusiv postarea pe website-ul HeidelbergCement şi al companiilor sale afiliate, fără nicio atribuire sau compensare acordată Participantului, în afara posibilității ca Juriul să acorde Participantului respectiv un Premiu Național sau Internațional.
(v) Toți Participanții sunt de acord că HeidelbergCement şi companiile sale afiliate pot utiliza rezultatele activităților de cercetare care fac obiectul propunerilor şi proiectelor finale de cercetare pentru implementarea unor proiecte proprii ale HeidelbergCement, fără nicio atribuire sau compensare.

12.2 Participanții sunt de acord că toate materialele pe care le încarcă pe website nu vor conține viruși, malware sau software de spionaj sau alte programe electronice similare care pot provoca prejudicii unui alt sistem sau pot încălca legile privind protecția datelor cu caracter personal.

12.3 Participanții sunt de acord să despăgubească și să nu considere HeidelbergCement răspunzător pentru orice daune provocate de încărcarea oricărora dintre programele descrise la punctul 12.2, indiferent dacă au încărcat astfel de programe cu bună știință sau în mod inconștient.

13. Diverse

13.1 Heidelberg Cement își rezervă dreptul de a transfera oricare dintre drepturile sau obligațiile prevăzute de acești Termeni şi Condiții oricărei filiale deținute în totalitate. HeidelbergCement poate transfera acești Termeni şi Condiții integral sau parțial, la propria sa discreție, către orice persoană sau persoane fizice care acționează ca agenți ai săi.

13.2 Indiferent de locația participantului, acești Termeni şi Condiții se supun legislației din Belgia şi nu a celei din țările în care se desfășoară Competițiile Naționale.

14. Protecția datelor personale și Google Analytics

Prin faptul că sunteți de acord cu acești Termeni şi Condiții, sunteți de asemenea de acord cu întreaga noastră politică privind protecția datelor personale, pe care o găsiți în partea de jos a paginii principale de pe website-ul Quarry Life Award. Politica privind protecția datelor personale constituie parte integrantă a acestor Termeni şi Condiții, astfel că fiind de acord cu aceștia înțelegeți că sunteți de acord şi cu caracterul adecvat al Politicii privind protecția datelor personale a HeidelbergCement pentru protejarea informațiilor dumneavoastră.
Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu web analitic de la Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează "cookies", care sunt fișiere text stocate în computerul dumneavoastră, pentru a permite analizarea modului în care folosiți website-ul. Informațiile generate de cookie cu privire la modul în care utilizați acest website (inclusiv adresa IP) sunt transmise la un server Google din SUA, unde sunt stocate. Google şi-a certificat conformitatea cu programul Safe Harbor al Statelor Unite privind primirea şi protecția informațiilor personale din Uniunea Europeană. Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care utilizați website-ul, pentru a compila rapoarte privind activitățile desfășurate pe website pentru operatorii website-ului, precum şi pentru a furniza alte servicii asociate cu utilizarea website-ului şi a Internetului. Dacă este necesar, Google va transfera de asemenea aceste informații unor terțe părți, dacă acest lucru este impus de lege, sau dacă astfel de terțe părți prelucrează datele în numele Google. Google nu va crea un link între adresa dumneavoastră IP şi alte date deținute de Google. Puteți refuza să instalați cookies prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dumneavoastră de Internet; totuși, trebuie să știți că dacă faceți acest lucru nu veți mai putea folosi toate funcțiile acestui website. Prin acceptarea acestor Termeni şi Condiții, sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate de către Google cu privire la dumneavoastră, în maniera şi în scopurile descrise mai sus.