1. Crearea unui cont de utilizator

Prin crearea unui cont de utilizator pe site-ul web Quarry Life Award (https://www.quarrylifeaward.com/) sunteți de acord cu Termenii și condițiile și consimțiți să fiți implicați în Competiție sub rezerva acestor Termeni și condiții, în conformitate cu detaliile prezentate mai jos.

2. Definiții

„Categoriile” sunt grupurile de teme pentru care se vor depune proiecte. Categoriile de proiecte din Domeniul Cercetare sunt: Managementul biodiversității, Cercetarea habitatelor și a speciilor, Dincolo de granițele carierei. Pentru Domeniul Comunitate, categoriile de proiecte sunt Biodiversitate și educație, Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale și Soluții orientate spre natură.

„Competiție” înseamnă atât Competiția Națională cât și Competiția Internațională pentru premiile Quarry Life Award.

„Participant/Participanți” înseamnă o persoană sau un grup de persoane, implicate într-o singură propunere, care participă la Competiție.

„Contribuție financiară” înseamnă contribuția financiară oferită de HeidelbergCement pentru a compensa parțial costurile asociate fazei de cercetare a Competiției. Coordonatorul național al premiilor pentru fiecare Competiție Națională va fi responsabil pentru alocarea sumei Participantului. Suma va fi la discreția HeidelbergCement.

„Competiție internațională” înseamnă competiția, conform prevederilor secțiunii nr 8.

„Câștigători internaționali” înseamnă Participanții câștigători selectați (6 câștigători pe categorii și 1 câștigător al marelui premiu, conform prevederilor articolului 13.2) ai Competiției internaționale.

„HeidelbergCement” înseamnă HeidelbergCement AG (Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Germania).

Pagina „Mod de participare” se referă la informațiile despre competiția Quarry Life Awards, diponibile aici.

„Juriu” înseamnă fie juriul internațional, fie unul dintre juriile naționale, conform prevederilor secțiunii nr. 7 a acestor Termeni și condiții.

„Competiție națională” înseamnă competiția pentru fiecare țară sau grup de țări (dacă este cazul), conform prevederilor secțiunii nr. 6.

„Câștigători naționali” înseamnă Participanții câștigători selectați care se află pe locul 1 și locul 2 în cadrul Domeniului Cercetare și în cadrul Domeniului Comunitate a Competiției naționale.

„Proiectele participante” sunt cele mai importante șase proiecte depuse care au fost selectate de Juriile naționale pentru a intra în Faza de cercetare.

„Premiu/Premii” înseamnă premiul în bani acordat Câștigătorilor naționali și Câștigătorilor internaționali.

„Propuneri de proiect” înseamnă propunerile inițiale de proiect depuse de Participanți în Competiție (conform prevederilor din secțiunea „Mod de participare”).

„Rapoarte de proiect”  înseamnă rapoartele de proiect finale depuse de Participanții ale căror propuneri de proiecte au fost selectate ca fiind printre primele Șase din țara lor (conform prevederilor din secțiunea „Mod de participare”).

„Faza de cercetare” este perioada în care Participantul care a fost selectat în categoria Primele șase propuneri de proiect la nivel de țară poate începe implementarea ideii sale din Propunerea de proiect. Faza de cercetare este stabilită între ianuarie 2022 și 20 septembrie 2022.

„Domeniu” este grupul de categorii de teme de proiect. În ediția 2021, au fost definite două domenii de categorii: Domeniul Cercetare și Domeniul Comunitate (descrise în pagina Mod de participare).

„Termeni și condiții” înseamnă acești termeni și condiții, astfel cum sunt specificați în prezentul document.

„Primele șase propuneri de proiect” are semnificația definită în articolul nr. 7.7.

 „Carieră” sau „Cariere” înseamnă orice teren sau exploatări deținute de HeidelbergCement sau de oricare dintre filialele sale care participă la Competiție.

3. Organizatorul competiției

Organizatorul acestei competiții este HeidelbergCement. Cu toate acestea, în cadrul competiției la nivel național responsabilitatea organizării și alegerea membrilor juriului național revine filialelor sale. Acestea trebuie să respecte Termenii și condițiile, iar informațiile privind modul de participare se regăsesc în pagina „Mod de participare”. Participanții pot adresa orice reclamații referitoare la Competiție către HeidelbergCement AG;

HeidelbergCement AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germania
Tel: +49 6221-481-0
Fax: +49 6221-481-13217
E-Mail: info@heidelbergcement.com

4. Eligibilitate

4.1 Participanții pot fi persoane sau echipe.

(a) Echipele trebuie să aleagă o singură Competiție națională, să desemneze o singură persoană de contact și toți membrii echipei trebuie să fie eligibili potrivit acestor Termeni și condiții.
(b) Un participant trebuie să aleagă o singură Competiție națională și se poate înregistra o singură dată, fie în nume propriu, fie ca membru al unei echipe. Este permisă înscrierea unei singure propuneri de proiect per participant
(c) Participanții trebuie să aibă cel puțin 16 ani împliniți.
(d) Un participant sau o echipă nu pot înscrie propuneri de proiect la două competiții simultan.

4.2 Este permisă colaborarea cu fundații și cu organizații non-guvernamentale terțe, însă această colaborare trebuie comunicată la momentul depunerii proiectului.

4.3 Angajații HeidelbergCement și angajații filialelor HeidelbergCement nu pot participa.

4.4 Pentru a intra  în competiție, un participant sau persoana de contact a unei echipe trebuie să își facă un cont pe website-ul Quarry Life Award. Pentru mai multe informații privind datele cu caracter personal, vizitați Politica de Confidențialitate.

5. Propunerile de proiect și Rapoartele de proiect

5.1 Propunerile de proiect trebuie (i) să poată fi realizate în intervalul cuprins între ianuarie 2022 și septembrie 2022, (ii) să fie depuse pentru selecția de către Juriul național până la data de 18 noiembrie 2021 și (iii) să fie în conformitate cu prevederile din secțiunea „Mod de participare”.

5.2 În cazul în care o persoană/persoane sau echipe lucrează deja la un proiect de biodiversitate, care a fost comandat sau început înainte de începerea Competiției, acestea nu se pot înscrie în Competiție cu proiectul pre-existent. Cu toate acestea, dacă proiectul respectiv este extins sau dezvoltat ulterior în 2021/2022, pentru a include un nou aspect de biodiversitate, atunci respectivul aspect nou poate fi admis în Competiție, la discreția absolută a HeidelbergCement.

5.3 Juriile naționale vor examina toate Propunerile de proiect și Rapoartele de proiect depuse, dar orice propunere trimisă care nu respectă acești Termeni și condiții și instrucțiunile din secțiunea Mod de participare poate fi descalificată la discreția absolută a HeidelbergCement.

6. Competițiile naționale

6.1 Fiecare Participant se poate înscrie într-o (1) singură Competiție națională.

6.2 Fiecare Carieră participantă va fi declarată ca aparținând unei Competiții naționale specifice și fiecare Propunere de proiect trebuie să facă referire la o Carieră dintr-o singură (1) Competiție națională.

6.3 Competiția națională în cadrul căreia Participantul/Participanții depun(e) o Propunere de proiect este determinată de Cariera pe care se bazează Propunerea de proiect. Cu toate acestea, Participanții pot depune Propuneri de proiecte doar pentru Cariere din țara de reședință. Naționalitatea unui Participant este irelevantă în determinarea Competiției naționale la care se va înscrie.

6.4 Câștigătorii naționali vor fi desemnați de către Juriul național al țării respective.

6.5 Competițiile naționale pot include mai multe țări într-o singură (1) competiție. În scopul acordării Premiilor, HeidelbergCement își rezervă dreptul de a integra mai multe Cariere din diferite țări într-o singură (1) Competiție națională. Premiile vor fi acordate numai la nivelul Competiției naționale și nu fiecărei țări din cadrul Competiției naționale.

7. Juriile

7.1 Fiecare Juriu național va avea sarcina de a desemna câștigătorii fiecărei Competiții naționale.

7.2 În procesul de deliberare, Juriul se va raporta la Domenii, Categorii și „Evaluare”, conform prevederilor din secțiunea „Mod de participare”.

7.3 Juriile naționale și internaționale vor fi numite, supravegheate și, dacă este necesar, modificate de HeidelbergCement sau filiala națională relevantă, la discreția sa absolută.

7.4 Pentru fiecare Competiție națională, va exista un Juriu național. Membrii Juriului național pot include experți în biodiversitate cu cunoștințe specifice privind habitatele regionale și aspecte specifice speciilor, manageri HeidelbergCement sau cei ai filialei naționale relevante, pentru a asigura o perspectivă de afaceri, și alte persoane pe care HeidelbergCement sau filiala sa  decide să le numească. Membrii Juriului național vor avea abilități lingvistice atât pentru limba locală cât și pentru limba engleză.

7.5 Pentru Competiția internațională, va exista un Juriu internațional care va selecta Câștigătorii internaționali.

7.6 Fiecare Juriu are libertatea de a selecta metodele și practicile pe care dorește să le urmeze în deliberările sale. Având în vedere criteriile descrise în secțiunea „Mod de participare”, Juriul are toată libertatea de a lua decizii, după cum consideră oportun.

7.7 În decembrie 2021, fiecare Juriu național va selecta primele șase Propuneri de proiect aprobate pentru a intra în Faza de cercetare („Primele șase propuneri”). Primele șase Propuneri vor fi eligibile pentru a primi o Contribuție financiară pentru costurile proiectului. Toate cele șase Propuneri de proiect vor fi comunicate în aceeași lună.

7.8 În toamna anului 2022, fiecare Juriu la nivel național va acorda Premiul 1 și 2 în fiecare Domeniu, participanților considerați ca având cele mai bune proiecte din Competiția națională. Doar propunerile de proiect acceptate în faza de cercetare, definită potrivit articolului 7.7, vor fi luate în considerare în această etapă.

8. Competiția internațională

8.1 Pentru a concura în cadrul Competiției internaționale, Primele șase Propuneri din fiecare Competiție națională trebuie să depună proiectul și în limba engleză (dacă nu este deja în limba engleză). Nu este permisă participarea doar în Competiția Internațională, fiecare Propunere de proiect trebuie inclusă într-o Competiție Națională, potrivit prevederilor din articolele 6.2 și 6.3.

8.2 Juriul internațional va examina toate cele șase Propuneri de proiect acceptate pentru faza de cercetare, potrivit prevederilor din art. 7.7, din fiecare Competiție națională. Juriul internațional va selecta, înainte de sfârșitul lunii decembrie 2022, Câștigătorii internaționali pentru cea de-a V-a ediție.

9. Comunicare

Numai participanții care au fost selectați în primelor șase propuneri de proiect din fiecare țară vor fi contactați în mod direct. Numai Câștigătorii internaționali și Câștigătorii naționali vor fi înștiințați în mod direct. HeidelbergCement sau filiala națională relevantă vor face eforturi de a-i contacta pe toți participanții pentru a le comunica dacă propunerea lor a fost sau nu acceptată.

10. Publicarea celor șase Propuneri de proiect și anunțarea câștigătorilor competițiilor Naționale, Internaționale și a câștigătorilor Votului publicului; Protecția datelor cu caracter personal ale terților

10.1 Toate informațiile publicate de Participanți pe contul de utilizator în timpul Competiției cât și în Rapoartele de proiect ale celor șase Propuneri de proiect vor fi date publice pe site-ul web Quarry Life Award. Aceste informații și Rapoarte de proiect nu trebuie să conțină date cu caracter personal ale Participanților sau terților. Cu toate acestea, dacă sunt folosite date cu caracter personal, HeidelbergCement și filialele sale au un interes legitim să le prelucreze, deoarece prin intermediul acestei Competiții, HeidelbergCement și filialele sale locale comunică public demersurile pentru sustenabilitate și prin urmare trebuie să prezinte pe site-ul web Quarry Life Award edițiile prezente și pe cele recente ale Competiției. Din același motiv, HeidelbergCement și filialele sale au un interes legitim să publice numele și fotografiile câștigătorilor Competiției la nivel național și internațional cât și ale Votului publicului, inclusiv prin transmiterea acestor date cu caracter personal către presa națională și internațională.

10.2 Dacă informațiile și documentele depuse și/sau Propunerea de proiect și/sau Raportul de proiect conțin date cu caracter personal ale unor terțe persoane, Participanții garantează fără echivoc că acestea și-au dat consimțământul pentru procesarea datelor lor cu caracter personal de către HeidelbergCement și filialele sale. Această procesare se referă inclusiv la stocarea pe serverele HeidelbergCement, la transmiterea lor către coordonatorii la nivel internațional și național ai Competiției, cât și către juriul internațional sau juriile naționale și publicului larg, prin stocarea și publicarea  pe arhiva de pe site-ul web Quarry Life Award. Participanții au luat cunoștință de faptul că HeidelbergCement și filialele sale pot fi obligate să șteargă informații sau date cu caracter personal la cererea expresă a unei persoane vizate. Datele cu caracter personal  se referă la fotografii în care persoanele care apar pot fi identificate și recunoscute.

10.3 Politica de confidențialitate https://www.quarrylifeaward.ro/politica-de-confidentialitate este parte integrantă a acestor Termeni și condiții.

11. Proprietatea intelectuală, drepturile de publicare

11.1 Prin depunerea unei Propuneri de proiect pentru a participa la Competiție, Participanții declară și garantează în mod explicit că toate componentele propunerii, proiectul și raportul final:

(i) sunt creații originale și

(ii) nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, know how-ul, secretele comerciale sau brevetele sau alte drepturi de confidențialitate sau de publicitate ale vreunei persoane sau vreun alt drept al unei terțe părți. Orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, utilizare abuzivă sau plagiat al lucrărilor unei alte persoane, sub orice formă sau stare, va duce la descalificarea imediată și pierderea eligibilității de a primi orice distincții, recunoaștere și Premii.

(iii) Toate drepturile de proprietate intelectuală și de proprietate industrială asupra oricăror proiecte înscrise vor continua să revină Participanților, însă elementele fizice și electronice depuse la HeidelbergCement vor deveni proprietatea HeidelbergCement și nu vor fi restituite după Competiție. Acestea includ orice Propunere de proiect, Rapoartele de proiect sau alte propuneri de proiect care sunt descalificate, din orice motiv, în conformitate cu acești Termeni și condiții.

(iv) Participanții acordă societății HeidelbergCement și filialelor sale dreptul nelimitat și permisiunea de a publica, folosi, utiliza, copia, modifica, distribui și afișa public Propunerea de proiect a acestora, Rapoartele de proiect și alte elemente depuse (și toate informațiile incluse în propunerile respective) în orice scop, inclusiv afișarea pe site-ul web HeidelbergCement și pe site-ul web al filialelor sale, fără nicio atribuire sau compensare pentru Participant, în afară de posibilitatea ca Juriul să acorde Participantului un premiu național sau internațional.

(v) Toți Participanții sunt de acord că HeidelbergCement și și filialele sale pot folosi rezultatele cercetării incluse în propunerile lor și proiectele de cercetare finale pentru implementarea proprie a HeidelbergCement și a filialelor sale, fără nicio atribuire sau compensare.

11.2 Participanții sunt de acord că 

(i) toate materialele pe care le încarcă pe site-ul web nu conțin viruși, malware, software de spionaj sau orice alt program electronic similar, care este capabil să provoace daune sistemului altcuiva sau să încalce legile privind confidențialitatea; 

(ii) nu vor publica, posta, încărca, distribui sau difuza pe site-ul Quarry Life Award niciun subiect, nume, material sau informație într-un mod necorespunzător, profan, peiorativ, defăimător, care încalcă drepturile, obscen, indecent sau ilegal; 

(iii) nu vor încărca fișiere care conțin software sau alte materiale protejate de legile privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală sau drepturi de confidențialitate sau publicitate, dacă nu controlează sau dețin aceste drepturi sau dacă nu au primit toate consimțămintele necesare;

(iv) nu vor descărca pentru distribuire în niciun fel niciun fișier postat de un alt participant despre care știu sau ar trebui să știe că nu poate fi distribuit legal în acest mod;

(v) nu vor defăima, abuza, hărțui, urmări, amenința sau încălca în alt mod drepturile legale (cum ar fi drepturile de confidențialitate și publicitate) ale altora;

(vi) nu vor falsifica sau șterge atribuții de autor, notificări legale sau de altă natură, denumiri proprietare, etichete de origine, sursă de software sau alt material conținut într-un fișier care este încărcat.

11.3 Participanții sunt de acord să despăgubească și să exonereze HeidelbergCement și filialele sale pentru orice daune provocate din culpă prin încălcarea prevederilor articolului 11.1 sau 11.2.

12. Motive pentru descalificare; Consecințe și durată

12.1 Fără a limita generalitatea vreuneia dintre clauzele acestor Termeni și condiții, articolele 4, 6.3, 11.1 și 11.2 constituie motive pe baza cărora Participantul poate fi descalificat din competiție.

12.2 Participanții vor primi un instructaj specific privind securitatea și sănătatea în muncă din partea conducerii amplasamentului înainte de a începe orice activitate în cadrul unei Cariere. Toți Participanții sunt de acord să respecte regulamentele și cerințele privind securitatea și sănătatea în muncă specifice amplasamentului și cerințele prezentate în cadrul întâlnirii respective. Orice Participant care nu respectă aceste regulamente va fi descalificat imediat; în cazul echipelor, va fi descalificată întreaga echipă.

12.3 Orice Participant care folosește Contribuția financiară pentru costurile proiectului pentru aspecte care nu au legătură directă cu Competiția va fi descalificat la discreția HeidelbergCement și va fi obligat să restituie fondurile, integral sau parțial, la discreția HeidelbergCement.

12.4 Niciun Participant care este descalificat nu poate primi un Premiu.

12.5 În cazul în care, într-un interval de un (1) an de la anunțarea Premiilor, se constată că au existat motive de descalificare a unui Participant la momentul competiției, acesta poate fi descalificat retroactiv, la discreția absolută a HeidelbergCement. Acest lucru poate include retragerea oricăror Premii sau a altor distincții și obligația de a restitui toate Premiile sau Contribuțiile financiare. Din nou, acest drept al HeidelbergCement poate fi exercitat la discreția sa absolută.

13. Premiile

13.1 Câștigătorii naționali vor primi următoarele Premii în bani: 

Doar câștigătorii locurilor 1 din fiecare domeniu al competițiilor naționale vor fi premiați. Premiile vor fi de 5.000 euro (echivalentul în Lei). 

13.2 La nivel internațional, va fi selectat și premiat un singur câștigător pentru fiecare din cele 6 categorii menționate mai jos, independent de rezultatul obținut în competiția la nivel național. În plus, se va acorda și Marele Premiu pentru cel mai bun proiect la nivel internațional:

Managementul biodiversității
Cercetarea habitatelor și a speciilor
Dincolo de granițele carierei
Biodiversitate și educație
Stabilirea unei legături între cariere și comunitățile locale
Soluții orientate spre natură 

Marele premiu: se vor acorda 30.000 € pentru cel mai bun proiect la nivelul întregii competiții.

13.3. Coordonatorul premiului național va lua legătura cu câștigătorii pentru a decide cum vor fi distribuite fondurile. În cazurile în care Competiția națională are loc într-o țară a cărei monedă oficială nu este euro, sumele vor fi convertite în moneda locală. Această prevedere nu se aplică premiilor în bani acordate în cadrul Competiției internaționale.

13.4. Premiul în bani va fi distribuit în termen de 2 luni de la înștiințarea Participanților.  

14. Diverse

14.1 HeidelbergCement își rezervă dreptul de a transfera orice drepturi sau obligații prevăzute de acești Termeni și condiții către orice filială deținută în totalitate. HeidelbergCement poate transfera, total sau parțial, puterea sa de apreciere în temeiul acestor Termeni și condiții către una sau mai multe persoane fizice în calitate de împuternicit.

14.2 Indiferent de locul în care se află un participant la nivel global, acești Termeni și condiții se supun Legilor din Germania (cu excluderea Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri (CISG)) și nu celor din țara Competiției Naționale. Reglementările obligatorii privind protecția consumatorilor prevăzute de legislația statului în care un client care este consumator are domiciliul obișnuit rămân neafectate. Un consumator înseamnă fiecare persoană fizică care încheie o tranzacție legală în scopuri care sunt predominant în afara domeniului, afacerii sau profesiei sale.